Uitkering voor oudere werklozen

Bent uw werkloos geworden op of na uw 50ste jaar? Heeft u een WW-uitkering ontvangen? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen).
In sommige gevallen kunnen ook mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) een IOAW-uitkering krijgen.

Aanvragen

U vraagt de IOAW-uitkering aan op Werk.nl. Dit is de site voor werk en inkomen van het UWV. UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.