Voor de aanvraag moet u verschillende gegevens verzamelen.

 • geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
 • jaarcijfers, zakelijk en privé, van de afgelopen 3 jaar
 • belastingaangiften van uzelf, en uw eventuele partner, van de afgelopen 3 jaar
 • laatst aanwezige taxatierapport van uw bedrijf en eventueel uw woning
 • inschrijving Kamer van Koophandel
 • noodzakelijke vergunningen voor uitoefenen bedrijf
 • laatste 3 afschriften van alle bankrekeningen van uzelf en uw eventuele partner
 • bewijzen van eventuele overige bezittingen, bijvoorbeeld lijfrentepolis of koopsompolis
 • bewijzen van eventuele overige inkomsten van uzelf en uw eventuele partner (salarisstroken, uitkeringsbewijzen, eventueel uitbetaalde of uit te betalen heffingskortingen)
 • bewijzen van eventuele schulden
 • als u in een huurwoning woont, huurovereenkomst, betaalbewijzen huur, eventuele huurtoeslag
 • als u in een koopwoning woont, hypotheekakte, betaalbewijzen rente en aflossing
 • bewijsstukken zorgverzekering
 • eventuele verblijfsvergunning
 • eventuele papieren en/of vonnis van echtscheiding
 • overige informatie als u denkt dat die belangrijk is voor de aanvraag

Informatieplicht

Voor het indienen van een aanvraag en het ontvangen van een aanvraag geldt een informatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent op tijd alle informatie te verstrekken die van nodig is voor de IOAZ-regeling. Bijvoorbeeld woonsituatie of inkomen. Als u niet alle informatie verstrekt kunnen wij een boete opleggen of u strafrechtelijke laten vervolgen.