Meldpunt Verdringing

Verdringing vindt plaats wanneer iemand via een regeling aan het werk geholpen wordt, ten koste van iemand die dat werk al vervult. Wanneer u in uw omgeving verdringing constateert, dan kunt u bij het Meldpunt Verdringing melding doen van de situatie waarbij volgens u sprake is van verdringing.

Het Meldpunt Verdringing is ontwikkeld door de gemeenten Westland, Den Haag, Delft, Midden-Delfland en Rijswijk samen het FNV.