Budgetbeheer

Met Budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen komt binnen op een speciale rekening. Daarvan betalen wij uw vaste lasten: huur, verzekeringen, gas en elektra. Daarnaast stuurt u zelf al uw overige rekeningen naar ons op en die betalen we van dezelfde rekening. We reserveren geld voor uw schulden en voor rekeningen die u onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen. Elke week of elke maand krijgt u een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen, dit wordt overgemaakt op uw eigen bankrekening.

Budgetbeheer is het beheren van inkomsten van de burger van de gemeente Westland en het verrichten van betalingen, op basis van een vastgesteld budgetplan. Budgetbeheer kan alleen aangeboden worden bij een aanvraag Schuldhulpverlening in het kader van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener beoordeelt of dit noodzakelijk is voor het slagen van het traject.

Doel

Het doel van Budgetbeheer is het doen van betalingen en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Dit heeft minimaal betrekking op huur/hypotheek, gas water en licht voorzieningen en wettelijk verplichte verzekeringen.

Tijdens het Budgetbeheer zal de consulent een stappenplan volgen. Dit stappenplan is als volgt;

  • Het sluiten van een overeenkomst tussen Budgetbeheer en de burger,
  • Een budgetplan opstellen,
  • De geaccordeerde machtigingen verzorgen en verwerken,
  • Een budgetplan uitvoeren.

Het realiseren van een duurzame oplossing is voor Budgetbeheer een zeer belangrijk speerpunt.
Het aanleren van vaardigheden om zaken zelfstandig op te pakken is van groot belang om het inkomen en de uitgaven zelf te hanteren. De duur van Budgetbeheer is maatwerk, afhankelijk van diverse factoren en het vermogen om te leren van de burger.

Voor burgers die niet in staat zijn om het inkomen en uitgaven zelfstandig uit te voeren, bestaat de mogelijkheid voor bewindvoering. Dit zal na evaluatie van het schuldhulpverleningstraject besloten worden. De Gemeente Westland voert deze taak niet uit, maar kan u wel begeleiden in dit traject.

Bij de uitvoering van Budgetbeheer is de zelfredzaamheid van de burger het einddoel.

Voor meer informatie kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het team Participatie, telefoon 14 0174.