Schuldhulpverlening

U woont in Westland en heeft betalingsproblemen of schulden. Kunt u deze zelf niet oplossen en heeft u hulp nodig? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

2 vormen van schuldhulpverlening

Er zijn twee vormen van schuldhulpverlening, het minnelijk traject en het wettelijk traject. Een minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling via de gemeente waar u woont. Komt u hier niet voor in aanmerking? Dan kunt u kiezen voor het wettelijk traject.

Minnelijk traject (via de gemeente)

Bel 14 0174 en geef aan dat u betalingsproblemen heeft en/of teveel schulden heeft om deze te kunnen aflossen. U kunt zich ook direct aanmelden via de button 'melden met DigiD'. U ontvangt een uitnodiging voor twee bijeenkomsten waarin u uw aanvraag compleet maakt. Daarna volgt de intake. U bespreekt uw situatie en mogelijke oplossingen.

 • Voortraject

  Eerst brengen we uw financiële situatie op orde, zodat een schuldregeling mogelijk is. Denk hierbij aan het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen en het volgen van door ons aangeboden trainingen. U maakt een budgetplan met uw budgetbeheerder. Hiermee zorgt u ervoor dat u in de toekomst geen schulden meer maakt en uw financiën goed beheert.

 • Start traject

  Als uw situatie op orde is, tekent u de schuldregelingsovereenkomst. Dit traject duurt drie jaar. Vanaf nu spaart u voor de schuldeisers. Dit gebeurt onder begeleiding van de budgetbeheerder. De schuldhulpverlener doet een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. U begint met terugbetalen als alle schuldeisers akkoord gaan. U kunt door ons aangeboden trainingen volgen en krijgt ieder jaar een controle.

 • Schuldenvrij

  Is de derde hercontrole positief, dan betalen we de schuldeisers voor de laatste keer. De restschuld hoeft u niet te betalen. U bent nu schuldenvrij en begint met een schone lei. Om dit te vieren ontvangt u van ons een uitnodiging voor een slotbijeenkomst.

 • Nazorg

  Na een half jaar neemt uw schuldhulpverlener contact met u op om te vragen hoe het nu gaat. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat u opnieuw te maken krijgt met problematische schulden.

Kosten

Een schuldhulpverleningstraject is bij de gemeente Westland gratis en wordt volledig betaald door de gemeente. U moet zich wel aan de verplichtingen houden en de gemaakte afspraken nakomen.

Bekijk het stappenplan van de schuldhulpverlening in een oogopslag.
Bekijk de tijdlijn van de schldhulpverlening.

Wettelijk traject (via de rechtbank)

Als de schuldeisers niet akkoord gaan met een betalingsregeling, kunt u kiezen voor het wettelijk traject. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Procedure en voorwaarden

 • U dient via de gemeente een verzoek in bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt of u wordt toegelaten. U wordt altijd uitgenodigd om op de zitting te komen.
 • De rechter kan uw aanvraag om diverse redenen afwijzen. Bijvoorbeeld als u zich niet voldoende inspant om uw schulden af te lossen.
 • Als de rechter uw verzoek toewijst stelt deze een bewindvoerder aan die het gehele traject begeleidt. Ook zorgt de bewindvoerder ervoor dat de schuldeisers hun geld op tijd ontvangen. Vanaf het moment dat de schuldsanering is toegewezen vallen alle schulden onder de WSNP.