Bijdrage in bijzondere kosten

Zo nu en dan moet u extra noodzakelijke kosten maken. Met een bijstandsuitkering of laag inkomen is het soms lastig om dat te betalen. Kunt u deze kosten nergens anders vergoed krijgen dan betaalt de gemeente dit soms. Enkele voorbeelden:

 • reiskosten van meer dan 10 km. (bijvoorbeeld voor werktraject (stage) of een ziekenhuisbezoek)
 • rechtsbijstand (kosten griffierechten of eigen bijdrage voor advocaat)
 • peuteropvang en VVE-verklaring (voor- en vroegschoolse educatie)

Aanvragen

Een aanvraag doet u vooraf, tot uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de factuur. Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken het besluit toegestuurd.

Bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering doe dan een aanvraag met DigiD. Zorg dat u de juiste u informatie (pdf 40kb) klaar heeft liggen.

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen uitkering, dan vult u een aanvraagformulier (pdf 150kb) in.

 • Voorwaarden

  Bijstandsuitkering

  U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u:

  • inwoner bent van de gemeente Westland
  • een bijstandsuitkering heeft
  • uw vermogen minder is dan het vrij te laten vermogen

  Onder uw vermogen wordt onder andere spaargeld, waarde van overige bezittingen zoals een auto, aandelen en de afkoopwaarde van een levensverzekering verstaan. Schulden kunnen hierop in mindering worden gebracht.

  Geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen

  U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u

  • inwoner bent van de gemeente Westland
  • uw inkomen lager is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • of uw inkomen is laag maar wel hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. In dit geval zal u misschien een deel van de kosten zelf moeten betalen.

  Wat wordt er niet vergoed vanuit de bijzondere bijstand?

  • eigen risico van zorgverzekering
  • identiteitsbewijzen, rijbewijzen, paspoorten of verblijfsdocumenten
  • schulden, boetes of alimentatie
 • Meer bijzondere bijstand
 • Aanvragen bijdrage bijzondere kosten voor duurzame goederen

  Voor het aanvragen van een bijdrage bijzondere kosten voor duurzame goederen zoals een wasmachine, matras of vloerbedekking ect. kan het zijn dat u dit gedeeltelijk of volledig moet terugbetalen. Hiervoor gelden de volgende regels: 

  • al uw spaargeld telt mee
  • er geldt geen vrij te laten vermogen
  • als uw loon of uitkering hoger is dan een bijstandsuitkering, dan telt al het hogere inkomen mee
  • heeft u recht op een individuele inkomenstoeslag? Dan kunt u die gebruiken voor de aanschaf
  • u moet na de aankoop altijd betaalbewijzen kunnen overleggen
  • ook met een bijstandsuitkering gaan wij er vanuit dat u kunt reserveren voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen. U zou maandelijks 6% van uw uitkering moeten sparen. Als u al andere kosten heeft gehad in het afgelopen jaar dient u dit aan te geven, zodat wij er rekening mee kunnen houden. U kunt dan denken aan andere duurzame gebruiksgoederen, hogere medische kosten.
 • Heeft u geen DigiD?

  Heeft u geen DigiD vraag dit dan aan. Het duurt 5 dagen om uw aanvraag te verwerken.

 • Buurt Informatiepunt

  Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier dan kunt naar een Buurt Informatiepunt gaan.