Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand

Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2020. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop (€ 265,83), is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.

Let op: onderstaande bedragen zijn inclusief vakantiegeld

 • Alleenstaande (ouders)
  Alleenstaande (ouders) Normbedrag     110%              120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)      
  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.059,03 €1.164,93 €1.270,84
  18, 19 en 20 jaar €261,44 €287,58 €313,73
 • Gezinnen met kinderen
  Gezinnen met kinderen Normbedrag   110%            120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)   
  Partners, 21 tot pensioengerechtigde
  leeftijd
  €1.512,90 €1.664,19   €1.815,48  
  1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.320,47 €1.452,52 €1584,56
  Partners allebei, 18 t/m 20 jaar €825,46 €908,01 €990,55
 • Gezinnen zonder kinderen
  Gezinnen zonder kinderen Normbedrag   110%            120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)   
  Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.512,90 €1.664,19   €1.815,48  
  1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.017,89 €1.119,68 €1.221,47
  Gehuwd: 18 t/m 20 jaar €522,88 €575,17 €627,46

   

 • Pensioengerechtigde leeftijd
  Pensioensgerechtigde leeftijd Normbedrag   110%          120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)   
  Alleenstaande ouder €1.184,26 €1.302,69  €1.421,11 
  Gehuwd of samenwonend €1.606,88 €1.767,57 €1.928,26
 • Vrij te laten vermogen
  Leefsituatie Vrij te laten vermogen
  Alleenstaande €   6.625,00
  Echtparen/ eenoudergezinnen € 12.450,00

  Deze tabel is niet compleet. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leefsituatie. Er zijn nog meer leefsituaties, denk aan: onderhuur, kostgangers, verblijvend in inrichting, inwonende kinderen en ontbreken woonlasten. Ook overwaarde op de woning telt in sommige gevallen mee.
  Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Westland op nummer 140174.

Let op: onderstaande bedragen zijn exclusief vakantiegeld

 • Alleenstaande (ouders)
  Alleenstaande (ouders) Normbedrag       110%             120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)       
  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €1.006,08 €1.106,69 €1.207,29
  18, 19 en 20 jaar €248,37 €273,20 €298,04
 • Gezinnen met kinderen
  Gezinnen met kinderen Normbedrag   110%          120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)   
  Partners, 21 tot pensioengerechtigde
  leeftijd
  €1.437,26 €1.580,98  €1.724,71 
  1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €1.254,45 €1.379,89 €1.505,34
  Partners allebei, 18 t/m 20 jaar €784,19 €862,61 €941,02
 • Gezinnen zonder kinderen
  Gezinnen zonder kinderen Normbedrag     110%           120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)   
  Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde
  leeftijd
  €1.437,26 €1.580,98  €1.724,71 
  1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd €967,00 €1.063,70 €1.160,39
  Gehuwd 18 t/m 20 jaar €496,74 €546,41 €596,08

   

 • Pensioengerechtigde leeftijd
  Pensioensgerechtigde leeftijd Normbedrag   110%         120% (alleen Kindpakket en studiekosten mbo)   
  Alleenstaande ouder €1.125,05 €1.237,55 €1.350,06
  Gehuwd of samenwonend €1.526,54 €1.679,19 €1.831,84
 • Vrij te laten vermogen
  Leefsituatie Vrij te laten vermogen
  Alleenstaande €   6.225,00
  Echtparen/ eenoudergezinnen € 12.450,00

  Deze tabel is niet compleet. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leefsituatie. Er zijn nog meer leefsituaties, denk aan: onderhuur, kostgangers, verblijvend in inrichting, inwonende kinderen en ontbreken woonlasten. Ook overwaarde op de woning telt in sommige gevallen mee.
  Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Westland op nummer 140174.