Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen de juiste zorg kunnen krijgen zonder dat zij daardoor in de financiële problemen komen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering en een laag inkomen, dan kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering.

De tegemoetkoming is maximaal € 261,00 per kalenderjaar.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering doe dan een aanvraag met DigiD. Voor de aanvraag via DigiD moet u informatie (pdf 405kb) klaar hebben liggen.

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen uitkering, dan vult u een aanvraagformulier (pdf 96kb) in.

Aanvullend verzekerd bij DSW

Mensen met een aanvullende zorgverzekering bij DSW kunnen een aanvraag indienen voor de Gemeentepolis Westland van DSW. Dit kan via gezondverzekerd.nl/westland. Met deze polis krijgt u korting op de premie voor de aanvullende verzekering.

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering als u:

  • staat ingeschreven als inwoner van Westland
  • een bijstandsuitkering of inkomen heeft lager dan 120% van de bijstandsnorm die van  toepassing is op uw situatie. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen in de tabel
  • een aanvullende zorgverzekering heeft (tandartsverzekering is ook geldig)
  • geen deelnemer bent aan een van de pakketten van de Gemeentepolis Westland (voor verzekerden DSW)
  • U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering van 1 januari tot en met 31 december indienen.
 • Geen recht meer

  Uw recht op een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering vervalt met ingang van 1 januari van het volgend jaar als u:

  • meer gaat verdienen dan 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is op uw situatie. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen in de tabel
  • uw vermogen boven de vermogensgrens uitkomt

  Verhuist u naar een andere gemeente, dan heeft u per direct geen recht meer op de tegemoetkoming. Informeer bij uw nieuwe gemeente naar een soortgelijke regeling.

 • Heeft u geen DigiD?

  Heeft u geen DigiD vraag dit dan aan. Het duurt 5 dagen om uw aanvraag te verwerken.

 • Buurt Informatiepunt

  Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, kunt naar een Buurt Informatiepunt gaan.