Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen de juiste zorg kunnen krijgen zonder dat zij daardoor in de financiële problemen komen. Heeft u een aanvullende zorgverzekering en een laag inkomen, dan kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering.

De tegemoetkoming is maximaal € 261,00 per kalenderjaar.

Aanvragen

 • heeft u een bijstandsuitkering doe dan een aanvraag met DigiD
 • heeft u een laag inkomen maar u ontvangt geen uitkering, dan vult u een aanvraagformulier (pdf 96kb) in

Voor de aanvraag via DigiD moet u informatie (pdf 405kb) klaar hebben liggen.

Aanvullend verzekerd bij DSW

Mensen met een aanvullende zorgverzekering bij DSW kunnen een aanvraag indienen voor de Gemeentepolis Westland van DSW. Dit kan via gezondverzekerd.nl/westland. Met deze polis krijgt u korting op de premie voor de aanvullende verzekering.

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering als u:

  • staat ingeschreven als inwoner van Westland
  • een bijstandsuitkering of inkomen heeft lager dan 120% van de bijstandsnorm die van  toepassing is op uw situatie. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen in de tabel (pdf 355kb)
  • een aanvullende zorgverzekering heeft (tandartsverzekering is ook geldig)
  • geen deelnemer bent aan een van de pakketten van de Gemeentepolis Westland (voor verzekerden DSW)
  • U kunt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende verzekering van 1 januari tot en met 31 december indienen.
 • Geen recht meer

  Uw recht op een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering vervalt met ingang van 1 januari van het volgend jaar als u:

  • meer gaat verdienen dan 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is op uw situatie. Vergelijk uw inkomenssituatie met de bedragen (pdf 355kb) in de tabel
  • uw vermogen boven de vermogensgrens uitkomt

  Verhuist u naar een andere gemeente, dan heeft u per direct geen recht meer op de tegemoetkoming. Informeer bij uw nieuwe gemeente naar een soortgelijke regeling.

 • Heeft u geen DigiD?

  Heeft u geen DigiD vraag dit dan aan. Het duurt 5 dagen om uw aanvraag te verwerken.

 • Buurt Informatiepunt

  Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, kunt naar een Buurt Informatiepunt gaan.