Studietoeslag voor jongeren met een beperking

Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking, kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. Jongeren met een beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Aanvragen

De individuele studietoeslag bedraagt € 150,- per maand en wordt verstrekt in de vorm van bijzondere bijstand. Je kunt schriftelijk een aanvraag indienen. Je vult het aanvraagformulier individuele studietoeslag (pdf 69Kb) in en stuurt het formulier en bewijsstukken op naar de gemeente. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier af te geven bij het gemeentehuis in Naaldwijk. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente via 14 0174.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als je:

 • 18 jaar of ouder bent
 • ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Westland
 • recht hebt op studiefinanciering
 • niet teveel vermogen hebt
 • niet in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden hebt tot arbeidsparticipatie.

Meer weten

Heb je nog vragen neem dan contact op met de gemeente via 14 0174. Ook kun je terecht bij het Buurt Informatiepunt in jouw kern. De vrijwilligers helpen je graag bij het aanvragen van de individuele studietoeslag.

 • Hoogte toeslag en duur

  De studietoeslag bedraagt € 150 per maand en wordt na iedere 6 maanden achteraf uitgekeerd. De gemeente betaalt direct belasting aan de Belastingdienst over dit bedrag. Deze door de gemeente betaalde belasting is mogelijk terug te krijgen mits je geen andere inkomsten hebt.

  Wanneer je inkomsten hebt uit een parttimebaan, worden deze inkomsten volledig verrekend met de studietoeslag. Deze parttime-inkomsten moet je maandelijks aan de gemeente doorgeven.

  Duur toeslag

  Je hebt recht op de toeslag zolang je een studie volgt en aan de voorwaarden voldoet. De toeslag hoeft daarom niet ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.

 • Voorwaarden en aanvragen

  Erkende Opleiding

  Om recht te hebben op de individuele toeslag moet je een erkende opleiding volgen waarmee je aanspraak kunt maken op WSF (studiefinanciering). Het maakt niet uit of je daadwerkelijk studiefinanciering ontvangt.

  Wanneer aanvragen

  Je kunt pas een individuele studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat je 18 jaar oud bent.

  Hulp

  Als je zelf niet in staat bent de aanvraag in te dienen, kun je hulp vragen bij een bekende, een familielid of de school. Als dat niet lukt kun je de formulierenbrigade van Vitis Welzijn om hulp vragen.

 • Beoordeling en bezwaar

  Beoordeling

  De gemeente bepaalt eenmalig of je wel of niet in staat bent het minimumloon te verdienen. Een deskundige beoordeelt dit via een onderzoek.

  Bezwaar

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan bezwaar gemaakt worden. De informatie over het maken van bezwaar staat aangegeven in de ontvangen beschikking.

 • Gebruik individuele studietoeslag

  De individuele toeslag is een extra steun in de rug en is niet bedoeld voor bepaalde kosten, zoals studie. Er is dus geen bestedingsplicht. De gemeente controleert niet waaraan de toeslag is besteed. Je hoeft geen nota's of betalingsbewijzen te laten zien.

 • Wijziging doorgeven

  Wijzigen die van van invloed kunnen zijn op het recht op individuele studietoeslag kun je telefonisch doorgeven via 14 0174. De gemeente bepaalt of de wijzigingen gevolgen hebben voor de toeslag.

  Beëindiging studie

  Zodra je met je studie stopt wordt het recht op de individuele toeslag beëindigd. Beëindiging van de studie moet je direct aan de gemeente doorgeven.

  Teveel ontvangen toeslag

  Wanneer achteraf blijkt dat er teveel of ten onrechte individuele studietoeslag is ontvangen, dan kun je worden verplicht dit terug te betalen.