Schuldhulpverlening

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan of heeft u schulden? Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. U kunt het zelf regelen, eventueel met steun van anderen zoals vrijwilligersorganisaties. Ook kunt u de hulp van de gemeente inschakelen.

Zelf regelen

Op de volgende websites vindt u informatie hoe u problemen zelf kunt aanpakken.

Speciaal voor jongeren is er de website moneyfit.nl.

Wilt u graag hulp bij het zoeken naar oplossingen voor niet-problematische schulden, neem dan contact op met Vitis Welzijn of met schuldhulpmaatjewestland.nl.

Hulp van de gemeente

Komt u er zelf niet meer uit dan kunt u hulp vragen bij de schuldhulpverlening van gemeente Westland. Hiervoor moet u een afspraak maken. Bel naar 14 0174 en vraag naar de schuldhulpverlening. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft.

Voor wie?

Schuldhulpverlening is er voor iedere inwoner van gemeente Westland en is niet afhankelijk van uw inkomen. U moet ingeschreven staan bij de gemeente op het adres waar u woont. Een postadres is dus niet mogelijk.

Wat betekent schuldhulpverlening?

U wordt begeleid door een schuldhulpverlener. Hij maakt een overzicht van uw financiƫn: wat zijn uw inkomsten, wat zijn uw uitgaven en wat zijn uw schulden.

De hulpverlener geeft u advies hoe de schuldenproblematiek aangepakt kunnen worden. Deze hulp is niet vrijblijvend want u moet zich aan de afspraken houden. Ook moet u goed meewerken en alle informatie geven. Zo zult u gegevens over uw inkomen en uitgaven moeten inleveren en rekeningen en brieven van schuldeisers. Als het mogelijk is om inkomenstoeslagen aan te vragen (zoals zorgtoeslag of huurtoeslag) dan moet u dit regelen. En als u geen werk heeft dan bent u wellicht verplicht te solliciteren.

De hulpverlener van de gemeente zal u verder vertellen wat er mogelijk is en wat uw plichten zijn.

Hoe ziet schuldhulpverlening er uit?

Er zijn 2 vormen van schuldhulpverlening:

  • het minnelijke traject
  • het wettelijke traject

Bij het minnelijke traject maakt de hulpverlener afspraken met alle schuldeisers over een terugbetalingsregeling. Als het niet mogelijk is om met iedereen afspraken te maken dan kunt u via de gemeente de rechtbank vragen om te helpen. Dan doet u een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Als de rechter akkoord gaat dan wordt er een wettelijke regeling getroffen met de schuldeisers.

Op de website van het Nibud vindt u meer informatie over het minnelijke - en het wettelijke traject.

Bespaartips

Op internet vindt u veel websites waar u tips om te besparen, zoals