Westlands Veiligheidsbeleid 2019-2022

Veiligheid begint bij jezelf

Hoe maken we gemeente Westland de komende jaren nog veiliger?
Dat is de vraag die het college van burgemeester en wethouders beantwoordt in het Westlands Veiligheidsbeleid 2019-2022 (pdf, 473Kb).

Voor veiligheid wordt nog veel geleund op de veiligheidsdiensten, zoals politie, brandweer en boa’s.

We zien ook dat onveiligheid een steeds lastiger probleem wordt.. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor een veilig Westland. Regionale samenwerking is daarbij van groot belang.

Maar het zijn eigenlijk de Westlanders zelf die de belangrijkste rol bij een veiliger Westland spelen. Het is de taak van de gemeente en de veiligheidsdiensten om iedereen in Westland meer risicobewust te maken en meer en beter te betrekken bij veiligheid. 

Samen met onze partners – inwoners, ondernemers en professionals is Het Westlands Veiligheidsbeleid 2019-2022 tot stand gekomen. Met dit nieuwe beleid gaan we Westland de komende jaren nog veiliger maken!

Verordeningen openbare orde en veiligheid

Om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen handhaven, zijn door het college van Burgemeester en Wethouders regels vastgesteld. Bekijk hier de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), aanwijzingsbesluiten en beleidsregels die gelden binnen Westland.