Huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kunnen partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden zijn.

Vormen van huiselijk geweld zijn:

  • kindermishandeling en verwaarlozing
  • ouderenmishandeling
  • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking ('vrouwenbesnijdenis'), huwelijksdwang en achterlating
  • oudermishandeling
  • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking
  • vechtscheidingen
  • mensenhandel en loverboys

Melden huiselijk geweld

Als u slachtoffer of pleger bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Veilig Thuis is ook voor bezorgde omstanders en professionals. Het is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis is er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Bezoek de website van Veilig Thuis Haaglanden voor advies of bel Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar)