Geen vreugdevuur, wel vuurkorven en -tonnen

Inwoners wordt aangeraden om brandbare materialen, zoals afvalcontainers, zoveel mogelijk uit het straatbeeld te verwijderen. Ook ondernemers worden gestimuleerd om (bouw)materialen en/of losse objecten te verwijderen en bedrijventerreinen goed af te sluiten.

Vuurkorven en -tonnen

Vuurkorven en -tonnen zijn toegestaan, zolang de veiligheid niet in het geding komt en de openbare ruimte niet wordt beschadigd. Vreugdevuren zijn niet toegestaan, eventuele schade aan bijvoorbeeld het wegdek zal worden verhaald op de dader(s).

Spelregels gebruik vuurkorven of -tonnen

Plaats vuurkorven of tonnen minimaal op 15 meter afstand van bouwwerken, auto’s, schuttingen, bomen en bosjes/struiken.

  • Breng zand onder de korf of ton aan om schade aan het wegdek te voorkomen.
  • Zorg dat na afloop het vuur volledig is gedoofd.
  • Meerdere vuurkorven of tonnen aan elkaar is niet toegestaan
  • Aanwijzingen van de politie of de brandweer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
  • Ontstane schade aan het wegdek wordt op de veroorzaker verhaald!

Vuurtonnen laten ophalen

Vuurtonnen worden in de periode van 2 tot en met 9 januari 2020 opgehaald. U kunt hiervoor tot
vrijdag 3 januari 16:00 uur een afspraak maken. Selecteer de categorie 'afval overig, zwerfvuil, hondenpoep', plaats bij onderwerp ‘vuurton ophalen’. Telefonisch kan ook via T. 14 0174.

Leegstaande gebouwen

Leegstaande panden worden zo nodig voor de jaarwisseling dichtgespijkerd of gesloopt. De diverse hulpdiensten zijn bekend met de locaties van deze risicopanden in Westland waardoor zij snel kunnen optreden.