Vuurwerk (verkoop- en afsteektijden)

Verkooptijden vuurwerk

De vuurwerkverkoopdagen zijn op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december 2019.

 • U mag niet meer dan 25 kg vuurwerk kopen en in uw bezit hebben gedurende de periode dat vuurwerk verkocht mag worden tot aan het moment waarop dit mag worden afgestoken.
 • Vuurwerk mag alleen gekocht worden bij de officiële vuurwerkverkooppunten met een vergunning. U kunt een legale vuurwerkwinkel herkennen aan een bordje met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden'. 
 • U moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn om het vuurwerk te kopen.

Afsteektijden vuurwerk

Vuurwerk mag worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden. U kunt een boete van € 100,- krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden en uw vuurwerk wordt in beslag genomen.

Veilig afsteken van vuurwerk

Gemeente Westland vraagt aan alle inwoners om vuurwerk op een veilige manier af te steken en rekening te houden met de omgeving.

 • Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril - ook als je geen vuurwerk afsteekt.
 • Draag geen snel brandbare kleding.
 • Gebruik voor het aansteken van vuurwerk een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een  aansteker!
 • Op de verpakking staat of u 12, 16 of 18 moet zijn om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.
 • Houd afstand van brandend vuurwerk en ga er niet mee experimenteren.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat
 • Gebruik een goedgekeurde lanceerstandaard om vuurpijlen af te steken
 • Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter.
 • Steek geen vuurwerk af vanuit je hand.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Steek vuurwerk dat niet wil afgaan (weigeraars) nooit opnieuw aan, maak het nat en gooi het weg. Zo voorkom je dat kinderen, vaak onbekend met de gevaren van vuurwerk, op nieuwjaarsdag in het ziekenhuis belanden, omdat ze alsnog probeerden het vuurwerk tot ontploffing te brengen.
 • Let op uw omgeving, richt uw vuurwerk niet op mensen en houd kinderen in de gaten, zij zijn vaak onberekenbaar.
 • Koud vuur bestaat niet. Sterretjes worden ook erg heet. Houd brandwonden minstens tien minuten onder lauw, zacht stromend water.
 • Maak vuurwerkafval altijd eerst onschadelijk door het nat te maken. Het vuurwerkafval kunt u kwijt in de grijze container voor huisvuil.

Let op de omgeving:

 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Let op de windrichting.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is verboden, het voldoet niet aan de wettelijke eisen en kan daarom bij gebruik zeer gevaarlijk zijn. Het is niet te koop in legale vuurwerkwinkels. U kunt het herkennen aan de verpakking. Daarop moet verplicht bepaalde informatie staan. Bijvoorbeeld een duidelijke Nederlandstalige handleiding.

Denkt of weet u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Melden van vernieling of wangedrag

Ziet u wangedrag of ziet u dat er publieke eigendommen vernield worden? Meld dit via 09008844, bij spoed via 112. Maak waar mogelijk filmpjes en foto's. De politie kan dan snel reageren en via de rechter kosten verhalen op de dader. Anoniem melden kan via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem 08007000.