Vuurwerkvrije zones

De door het college van burgemeester en wethouders aangewezen vuurwerkvrije zones in gemeente Westland zijn:

  • Speeltuinen
  • Dierenweiden en kinderboerderijen
  • Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Gemeente Westland heeft 380 speeltuinen, 10 dierenweiden en/of kinderboerderijen en 15 verpleeg- en verzorgingstehuizen. Deze plekken zijn kwetsbaar of hebben kwetsbare bewoners. Daarom zijn ze  aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Het afsteken van vuurwerk is toegestaan van 31 december 2019, 18.00 uur tot 1 januari 2020, 02.00 uur. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vuurwerk-afsteektijden. Het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is verboden, net zoals het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones. Politie en gemeente handhaven hierop.

Gemeente en politie kunnen dit niet alleen. Daar is gemeente Westland te groot voor met te veel vuurwerkvrije zones. Er wordt dan ook een beroep  op u als inwoner van Westland gedaan.
Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Meld dit bij de gemeente of politie. We zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving in Westland.

Het afsteken van vuurwerk in de vuurwerkvrije zones of het afsteken buiten de wettelijke afsteektijden kan een proces-verbaal of een doorverwijzing naar Halt opleveren.
Indien u dit constateert bel 0900-8844 (bij spoed 112).

Locaties vuurwerkvrije zones

Beperken van schade: weghalen straatmeubilair, zoals prullenbakken

De kosten van vernielingen in de openbare ruimte (straatmeubilair en speeltuinen) worden uiteindelijk door onze inwoners via de belasting betaald. Daarom doen we er veel aan om schade te voorkomen. Zo verwijderen we vanaf 16 december preventief het nodige straatmeubilair, zoals prullenbakken en hondenzakjesdispensers. Tijdens de periode dat de prullenbakken zijn afgesloten of verwijderd zal er een vuilniszak aanwezig zijn waarin u uw afval kwijt kan. Na de jaarwisseling worden de prullenbakken en hondenpoepzakjesdispensers zo spoedig mogelijk weer geopend en/of teruggehangen. Dit kan in totaal ca. 2 weken in beslag nemen.

Afsluiten ondergrondse verzamelcontainers

Ondergrondse verzamelcontainers voor glas, textiel, kunststof en papier bij de winkelcentra en in de wijken worden op oudejaarsdag, dinsdag 31 december, afgesloten of verwijderd en op 1 of 2 januari weer geopend en/of teruggeplaatst.

We beseffen dat deze maatregelen voor ongemak kunnen zorgen en vragen uw begrip hiervoor.

Locaties vuurwerkvrije zones per kern