Vuurwerkvrije zones

De door het college van burgemeester en wethouders aangewezen vuurwerkvrije zones in gemeente Westland zijn:

  • Speeltuinen
  • Dierenweiden en kinderboerderijen
  • Verpleeg- en verzorgingstehuizen

Gemeente Westland heeft 380 speeltuinen, 10 dierenweiden en/of kinderboerderijen en 18 zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. Deze plekken zijn kwetsbaar of hebben kwetsbare bewoners. Daarom zijn ze aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Het afsteken van vuurwerk is toegestaan van 31 december 2019, 18.00 uur tot 1 januari 2020, 02.00 uur. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vuurwerk-afsteektijden. Het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is verboden, net zoals het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones. Politie en gemeente handhaven hierop.

Gemeente en politie kunnen dit niet alleen. Daar is gemeente Westland te groot voor met te veel vuurwerkvrije zones. Er wordt dan ook een beroep  op u als inwoner van Westland gedaan.
Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Meld dit bij de gemeente of politie. We zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving in Westland.

Het afsteken van vuurwerk in de vuurwerkvrije zones of het afsteken buiten de wettelijke afsteektijden kan een proces-verbaal of een doorverwijzing naar Halt opleveren.
Indien u dit constateert bel 0900-8844 (bij spoed 112).

Locaties vuurwerkvrije zones

Locaties vuurwerkvrije zones per kern