Overlast

Woonoverlast

Iedere Westlander moet zich veilig thuis voelen in zijn eigen huis en buurt. Een prettige woonomgeving speelt hierbij een grote rol. Soms ervaren bewoners woonoverlast door hun buren en/of omgeving.

Lees hier meer over woonoverlast.

Toezicht openbare ruimte (BOA's)

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen. BOA’s zijn bevoegd om boetes uit te schrijven aan overtreders.

BOA’s van de gemeente Westland controleren onder andere op hinderlijk gedrag, (zwerf)afval op straat, fout parkeren, honden die niet aangelijnd zijn, fietsers in een voetgangersgebied, auto’s of andere onderwerpen die vermeld staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de overige wet- en regelgeving.
Ook voeren BOA’s controles uit bij horecagelegenheden en evenementen. Zij controleren o.a. vergunningen, terrassen en de verstrekking van alcohol aan minderjarigen.

De BOA’s van de gemeente Westland zijn dagelijks op straat te vinden. Zij praten met bewoners, jongeren, bezoekers en ondernemers. Zij leggen uit wat de regels zijn en wijzen mensen op verkeerd gedrag.
Overtreders krijgen een proces-verbaal.

Als u met de BOA van uw woonkern in contact wilt komen neem dan contact op via 140174.

Lees hier meer over boa’s.

Wijkagent

Iedere kern heeft een eigen wijkagent. Vaak is hij/zij een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij/zij kent veel veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen en weet wat er speelt in een wijk. Samen met zijn collega's, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing.

Weten wie uw wijkagent is? U kunt het bekijken op deze kaart.

Wanneer u in de kaart uw wijkagent aanklikt, kunt u een contactformulier invullen. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen en vragen naar uw wijkagent.