Alcohol (tijdelijk) schenken, ontheffing

Wilt u bij een evenement, zoals bijvoorbeeld een braderie of muziekevenement zwak-alcoholische dranken verstrekken? Dan heeft u een ontheffing van de Drank- en horecawet nodig. De ontheffing wordt verleend voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. U mag met een ontheffing alleen zwak-alcoholische dranken schenken. Dat zijn dranken met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn. Het schenken van sterke drank is verboden.

De ontheffing moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan de bijzondere gelegenheid aanvragen. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Kosten

Kosten tijdelijke ontheffing alcohol schenken
Soort productKosten
In behandeling nemen van een aanvraag € 54,00
 • Voorwaarden

  De verstrekking van de zwak-alcoholische drank mag alleen gebeuren onder onmiddellijke leiding van één of meerdere leidinggevenden. Een leidinggevende moet aan de volgende eisen voldoen:

  • zij moeten in het bezit van een ‘Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne’
  • zij moeten 21 jaar of ouder zijn
  • zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • zij mogen niet onder curatele staan
  • zij mogen niet uit de ouderlijke macht en/of voogdij zijn ontzet