Alcohol (tijdelijk) schenken, ontheffing

Wilt u bij een evenement, zoals bijvoorbeeld een braderie of muziekevenement zwak-alcoholische dranken verstrekken? Dan heeft u een ontheffing van de Drank- en horecawet nodig. De ontheffing wordt verleend voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. U mag met een ontheffing alleen zwak-alcoholische dranken schenken. Dat zijn dranken met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn. Het schenken van sterke drank is verboden.

De ontheffing moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan de bijzondere gelegenheid aanvragen. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Vanaf 16 december 2020 vindt er een belangrijke wijziging plaats, om uw zaken veiliger te regelen via de gemeente. Ondernemers hebben vanaf dat moment een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht.

 

Kosten

Kosten tijdelijke ontheffing alcohol schenken
Soort productKosten
In behandeling nemen van een aanvraag € 54,00
 • Voorwaarden

  De verstrekking van de zwak-alcoholische drank mag alleen gebeuren onder onmiddellijke leiding van één of meerdere leidinggevenden. Een leidinggevende moet aan de volgende eisen voldoen:

  • zij moeten in het bezit van een ‘Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne’
  • zij moeten 21 jaar of ouder zijn
  • zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • zij mogen niet onder curatele staan
  • zij mogen niet uit de ouderlijke macht en/of voogdij zijn ontzet