Alcoholwetvergunning

Als u als ondernemer alcohol wilt verkopen of schenken in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine of snackbar, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook als u een bestaand horecabedrijf wilt overnemen. Bij de voorwaarden vindt u de overige eisen waarvoor u een vergunning op basis van de Alcoholwet nodig heeft.

Horecabedrijf starten of veranderen?

Wilt u een horecabedrijf starten of veranderen? Neem dan contact op met het Bedrijvencontactcentrum via 14 0174 of via bedrijven@GemeenteWestland.nl. Zij kijken graag met u of de plannen realistisch zijn en welke procedure daarvoor nodig is.

 Model AModel BWijzigen leidinggevende
Wat is hetEen alcoholwetvergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is.

Een alcoholwetvergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar
een bijkomstige activiteit.
Dit zijn meestal stichtingen of verenigingen.

We nemen je verzoek in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel. Hierop staan de leidinggevenden vermeld. Deze moet altijd actueel zijn.
Wanneer heeft u het nodigVoorbeelden: café, restaurant, slijterij en andere commerciële horecazaken.Voorbeelden: buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen.Wanneer er bijvoorbeeld een leidinggevende vertrekt en hier iemand voor terug komt.
Wanneer wijzigt u de vergunningAls de inrichting een verandering ondergaat en de omschrijving die in de huidige alcoholwetvergunning staat niet meer klopt.

Dit moet u binnen een maand melden.
Als de inrichting een verandering ondergaat en de omschrijving die in de huidige alcoholwetvergunning staat niet meer klopt.

Dit moet u binnen een maand melden.
Niet van toepassing
Wat moet u weten

Vraag uw vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag

Zorg dat de bijlagen compleet zijn bij het indienen van de aanvraag. Ontbreken van bijlagen kan zorgen voor vertraging in de beslistermijn.

Alle ondernemers zoals hierboven zijn aangegeven, met uitzondering van een slijterij, dienen een vragenformulier Bibob (pdf 457Kb) in te vullen en op te sturen bij de aanvraag.
 

Paracommerciële horecabedrijven krijgen een beperking in het gebruik van de alcoholwetvergunning. Deze beperking is vastgelegd in afdeling 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland.

Vraag uw vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag

Zorg dat de bijlagen compleet zijn bij het indienen van de aanvraag. Ontbreken van bijlagen kan zorgen voor vertraging in de beslistermijn.

Is de horeca-inrichting in eigen beheer? Dan hoeven genoemde instellingen geen vragenformulier- Bibob aan te leveren.

Is de horeca-inrichting verpacht aan een derde, dan moet wel een vragenformulier-Bibob (pdf 457kb) worden ingevuld. Dit stuurt u mee met de aanvraag. Ook moet u een model A-aanvraag indienen.

Zorg dat de bijlagen compleet zijn bij het indienen van de aanvraag. Ontbreken van bijlagen kan zorgen voor vertraging in de beslistermijn
KostenAanvragen vergunning:  €280,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 30,00

Wijzigen vergunning: € 55,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 20,00
Aanvragen vergunning:   € 280,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 30,00

Wijzigen vergunning: € 55,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 20,00
Aanvragen vergunning:  € 30,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 10,00
Aanvragen      

Kosten

Kosten aanvraag alcoholwetvergunning
Soort productKosten
Aanvragen alcoholwetvergunning€ 280,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag€   30,00
Wijzigen vergunning€   55,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag€   20,00
Wijziging aanhangsel leidinggevenden€   30,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag€   10,00

Vragenformulier Wet Bibob

Met de aanvraag voor een alcoholwetvergunning moet u altijd een vragenformulier Bibob invullen en opsturen.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.