Drank- en horecavergunning

Als u als ondernemer alcohol wilt verkopen of schenken in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine of snackbar, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook als u een bestaand horecabedrijf wilt overnemen. Bij de voorwaarden vindt u de overige eisen waarvoor u een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet nodig heeft.

Horecabedrijf starten of veranderen?

Wilt u een horecabedrijf starten of veranderen? Neem dan contact op met het Bedrijvencontactcentrum via 14 0174 of via bedrijven@GemeenteWestland.nl. Zij kijken graag met u of de plannen realistisch zijn en welke procedure daarvoor nodig is.

 Model AModel BWijzigen leidinggevende
Wat is hetEen drank- en horecavergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is.

Een drank- en horecavergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar
een bijkomstige activiteit.
Dit zijn meestal stichtingen of verenigingen.

We nemen je verzoek in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel. Hierop staan de leidinggevenden vermeld. Deze moet altijd actueel zijn.
Wanneer heeft u het nodigVoorbeelden: café, restaurant, slijterij en andere commerciële horecazaken.Voorbeelden: buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen.Wanneer er bijvoorbeeld een leidinggevende vertrekt en hier iemand voor terug komt.
Wanneer wijzigt u de vergunningAls de inrichting een verandering ondergaat en de omschrijving die in de huidige drank- en horecavergunning staat niet meer klopt.

Dit moet u binnen een maand melden.
Als de inrichting een verandering ondergaat en de omschrijving die in de huidige drank- en horecavergunning staat niet meer klopt.

Dit moet u binnen een maand melden.
Niet van toepassing
Wat moet u wetenVraag uw vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag

Zorg dat de bijlagen compleet zijn bij het indienen van de aanvraag. Ontbreken van bijlagen kan zorgen voor vertraging in de beslistermijn
Paracommerciële horecabedrijven krijgen een beperking in het gebruik van de drank- en horecavergunning. Deze beperking is vastgelegd in de Drank- en Horecaverordening gemeente Westland.

Vraag uw vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag

Zorg dat de bijlagen compleet zijn bij het indienen van de aanvraag. Ontbreken van bijlagen kan zorgen voor vertraging in de beslistermijn

Zorg dat de bijlagen compleet zijn bij het indienen van de aanvraag. Ontbreken van bijlagen kan zorgen voor vertraging in de beslistermijn
KostenAanvragen vergunning:  € 275,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 30,00

Wijzigen vergunning: € 55,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 20,00
Aanvragen vergunning:   € 275,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 30,00

Wijzigen vergunning: € 55,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 20,00
Aanvragen vergunning:  € 30,00
Meerkosten niet-digitale aanvraag € 10,00
Aanvragen      

Kosten

Kosten aanvraag Drank- en Horecavergunning
Soort productKosten
Aanvragen drank- en horecavergunning€ 273,25
Meerkosten niet-digitale aanvraag€   30,45
Wijzigen vergunning€   54,75
Meerkosten niet-digitale aanvraag€   20,30
Wijziging aanhangsel leidinggevenden€   27,40
Meerkosten niet-digitale aanvraag€   10,10

Vragenformulier Wet Bibob

Met de aanvraag voor een drank- en horecavergunning moet u altijd een vragenformulier Bibob invullen en opsturen.

 • Voorwaarden

  Drank- en Horecavergunning

  U moet een Drank- en Horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf wilt starten
  • er een wijziging optreedt in de bestaande ondernemersvorm (bijvoorbeeld de BV wordt een eenmanszaak)
  • u een bestaand horecabedrijf wilt overnemen

  Wijzigen Drank- en Horecavergunning

  U wijzigt uw vergunning wanneer:

  • de inrichting een verandering ondergaat, en de omschrijving die in de eerdere vergunning staat niet meer klopt. Deze wijziging dient u binnen één maand te melden na de aanpassing. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

  Wijzigen aanhangsel leidinggevende

  Indien er een nieuwe leidinggevende in de inrichting werkzaam is, moet u dit melden. Dat kan met DigiD. Deze wijziging dient u binnen één maand te melden nadat de nieuwe leidinggevende is gestart. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

 • Benodigde bijlagen

  Aanvragen drank- en horecavergunning
  Bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

  • een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst van de op de aanvraag vermelde leidinggevenden (m.u.v. de natuurlijke- of rechtspersonen) (model A)
  • het ondertekende huurcontract of de ondertekende koopovereenkomst van de inrichting (model A en model B)
  • schriftelijke gegevens van de in de inrichting aanwezige mechanische luchtventilatie (model A en model B)
  • plattegrond op schaal (minimaal 1:100) van de inrichting waarop de betreffende horecalokaliteit gearceerd is (model A en model B)
  • een recent en vastgesteld ondertekend bestuursreglement (model B)

  Afhankelijk van het verzoek kunnen aanvullende gegevens nodig zijn.

  Wijzigen drank- en horecavergunning
  Bij een aanvraag voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

  • plattegrond op schaal (minimaal 1:100)  van de nieuwe inrichting waarop de betreffende horecalokaliteit gearceerd zijn
  • schriftelijke gegevens van de in de inrichting aanwezige mechanische luchtventilatie

  Wijzigen aanhangsel leidinggevenden
  Bij een aanvraag voor het wijzigen van het aanhangsel leidinggevenden moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

  • een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst ondertekend door de nieuwe leidinggevende en ondernemer