Exploitatievergunning aanvragen

Westlandse horecabedrijven hebben geen exploitatievergunning nodig, tenzij zij overlast veroorzaken. Bij overlast kan de gemeente een exploitatievergunningplicht opleggen. In de exploitatievergunning worden voorschriften gesteld die de overlast van een horecabedrijf voor de directe omgeving zo veel mogelijk moet beperken.

Indienen

  • vraag de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag
  • voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning

Kosten

Kosten aanvragen exploitatievergunning
Soort productPrijs
In behandeling nemen van een aanvraag € 134,75
  • Voorwaarden

    De exploitatievergunningplicht geldt voor: 

    • openbare inrichtingen waar, 1 jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, incidenten hebben plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn incidenten gepaard met geweld, overlast op straat en drugsgebruik en -handel
    • bedrijven die zich nieuw in de gemeente vestigen en waarbij er zich weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid APV.