Oprichten of veranderen van een inrichting

Bij het oprichten of veranderen van een inrichting moet u rekening houden met het milieu. Als er activiteiten plaatsvinden die nadelige gevolgen voor het milieu hebben gelden de regels van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het overzicht van de activiteiten (bijlage 1 van het besluit omgevingsrecht) kunt u zien of de nadelige milieugevolgen van toepassing zijn op uw bedrijf.

Melding of vergunning

Via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u achterhalen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket online.