Terras exploiteren

Als u als horecaondernemer een terras wilt gebruiken, moet u dit melden bij de gemeente. Hierbij maakt het niet uit of het terras op eigen grond komt of op grond van de gemeente. Als het terras niet op uw alcoholwetvergunning staat, moet u uw alcoholwetvergunning aanpassen.

Indienen

  • Binnen 3 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
  • Bij het aanvragen van een terrasmelding moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag, dan kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
  • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Kosten terras exploiteren

In behandeling nemen van een melding€ 0,00