Proef: terrassen in Westland een uur langer open

De terrassen in Westland mogen tot en met 31 december 2018 een uur langer open blijven. Daarnaast is het vanaf die datum toegestaan om op de terrassen achtergrondmuziek te draaien. Het gaat hierbij om een proef die in november 2018 wordt geëvalueerd.

Aanleiding van de proef

Achtergrond van deze proef is een aangenomen motie van de fracties GBW, LPF, GroenLinks, Westland Verstandig, VVD en D66. De raadsfracties hadden de motie ingediend naar aanleiding van een bijeenkomst met de afdeling Westland van Koninklijke Horeca Nederland, die had aangegeven dat bij de Westlandse horeca de behoefte bestaat om de openingstijden van de terrassen te verlengen en achtergrondmuziek te draaien.

De verlenging van de terrastijden komt neer op de volgende eindtijden:

  • laagseizoen van 1 oktober tot en met 31 maart: uiterlijk 00.00 uur
  • hoogseizoen van 1 april tot en met 30 september: uiterlijk 01.00 uur

Evaluatie

Gedurende de proefperiode wordt afgeweken van de bestaande APV-regelgeving (terrastijden) alsmede van de Nadere Regels Terrassen Gemeente Westland (achtergrondmuziek). Op basis van de evaluatie kan worden bepaald of de bestaande regelgeving al dan niet (gedeeltelijk) wordt aangepast.