Terras exploiteren

Als u als horecaondernemer een terras wilt exploiteren, dan dient u dit te melden bij de gemeente. Hierbij maakt het niet uit of het terras op eigen grond gelegen is of op gemeentelijke grond. Indien het terras niet op uw drank- en horecavergunning staat vermeld, dient u uw drank- en horecavergunning te wijzigen.

Indienen

 • Binnen 3 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
 • Bij het aanvragen van een terrasmelding moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
 • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Kosten terras exploiteren

In behandeling nemen van een melding€ 0,00 
 • Voorwaarden

  Nadere regels

  Voor het exploiteren van een terras zijn nadere regels vastgesteld. In deze regels wordt beschreven waaraan uw terras moet voldoen. Denk aan soorten terrasopstellingen, sluitingstijden en diverse veiligheidsaspecten.

  Er hoeft geen ontheffing voor het exploiteren van een terras aangevraagd te worden als het terras voldoet aan de nadere regels. U dient dit wel te melden bij de gemeente. Voldoet het terras niet aan de nadere regels, dan dient u contact op te nemen met het Bedrijvencontactcentrum.

  Terrassen op het Marktplein

  Het Marktplein in ’s-Gravenzande is in april 2018 heringericht. Voor dit plein zijn in de nadere regels specifieke gebiedsgerichte voorschriften opgenomen. In de nadere regels wordt verwezen naar onderstaande documenten.

  Terrassen op het Wilhelminaplein

  Het Wilhelminaplein in Naaldwijk is in december 2017 heringericht. Voor dit plein zijn in de nadere regels specifieke gebiedsgerichte voorschriften opgenomen. In de nadere regels wordt verwezen naar onderstaande documenten.

 • Sluitingstijden terras

  De sluitingstijden van het terras zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Westland. Het is verboden een terras behorende bij de openbare inrichting geopend te hebben tussen tussen 01.00 uur en 06.00 uur. Na dit tijdstip is het niet meer toegestaan om bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

 • Benodigde bijlagen

  Bij een melding voor terras exploitatie moet de volgende bijlage worden toegevoegd:

  • plattegrondtekening met de indeling van het terras, voorzien van maatvoering