Terras exploiteren

Als u als horecaondernemer een terras wilt gebruiken, moet u dit melden bij de gemeente. Hierbij maakt het niet uit of het terras op eigen grond komt of op grond van de gemeente. Als het terras niet op uw drank- en horecavergunning staat, moet u uw drank- en horecavergunning aanpassen.

Vanaf 16 december 2020 vindt er een belangrijke wijziging plaats, om uw zaken veiliger te regelen via de gemeente. Ondernemers hebben vanaf dat moment een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht.

 

Indienen

 • Binnen 3 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
 • Bij het aanvragen van een terrasmelding moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag, dan kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
 • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Kosten terras exploiteren

In behandeling nemen van een melding€ 0,00 
 • Voorwaarden

  Nadere regels

  Voor het exploiteren van een terras zijn nadere regels vastgesteld. In deze regels staat waaraan uw terras moet voldoen. Denk aan soorten terrasopstellingen, sluitingstijden en veiligheidsaspecten.

  Er hoeft geen ontheffing voor het exploiteren van een terras aangevraagd te worden als het terras voldoet aan de nadere regels. U moet dit wel bij de gemeente melden. Voldoet het terras niet aan de nadere regels, dan moet u contact opnemen met het Bedrijvencontactcentrum.

  Terrassen op het Marktplein

  Het Marktplein in ’s-Gravenzande is in april 2018 heringericht. Voor dit plein zijn in de nadere regels specifieke gebiedsgerichte voorschriften opgenomen. In de nadere regels wordt verwezen naar onderstaande documenten.

  • Beeldkwaliteitsplan terrassen (pdf, 3.4Mb)
  • Inrichtingstekening terrasbezetting (pdf, 233Kb)

  Terrassen op het Wilhelminaplein

  Het Wilhelminaplein in Naaldwijk is in december 2017 heringericht. Voor dit plein zijn in de nadere regels specifieke gebiedsgerichte voorschriften opgenomen. In de nadere regels wordt verwezen naar onderstaande documenten.

  • Beeldkwaliteitsplan terrassen (pdf, 2.6Mb)
  • Inrichtingstekening terrasbezetting (pdf, 173Kb)
 • Sluitingstijden terras

  De sluitingstijden van het terras zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Westland. Het is verboden een terras behorende bij de openbare inrichting geopend te hebben tussen tussen 01.00 uur en 06.00 uur. Na dit tijdstip is het niet meer toegestaan om bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

 • Benodigde bijlagen

  Bij een melding voor terras exploitatie moet de volgende bijlage worden toegevoegd:

  • plattegrondtekening met de indeling van het terras, voorzien van maatvoering