Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Het gebruik van een gebouw of terrein veranderen? Vaak heeft u daarvoor een Omgevingsvergunning nodig. De werkzaamheden hebben namelijk invloed op de omgeving. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over wat wel en niet mogelijk is. Veel daarvan staat in het bestemmingsplan. De gemeente let er met de Omgevingsvergunning op of uw plan (initiatief) past in die afspraken.

Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft:

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl. U krijgt dan een aantal vragen die u moet beantwoorden. Zo wordt duidelijk welke documenten u nodig heeft. Zorg er wel voor dat uw aanvraag compleet is. Niet-volledige aanvragen lopen vertraging op.

Belangrijke informatie bij uw aanvraag

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.

Contact

Twijfelt u over uw aanvraag? Of kunt u de vragen van het Omgevingsloket niet beantwoorden? Mail dan naar consulenten@gemeentewestland.nl. Bedrijven mailen naar: bedrijven@gemeentewestland.nl. Bellen kan ook via 14 0174.