Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Het gebruik van een gebouw of terrein veranderen? Vaak heeft u daarvoor een Omgevingsvergunning nodig. De werkzaamheden hebben namelijk invloed op de omgeving. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt over wat wel en niet mogelijk is. Veel daarvan staat in het bestemmingsplan. De gemeente let er met de Omgevingsvergunning op of uw plan (initiatief) past in die afspraken.

Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft:

Belangrijke informatie bij uw aanvraag

Contact

Twijfelt u over uw aanvraag? Of kunt u de vragen van het Omgevingsloket niet beantwoorden? Mail dan naar consulenten@gemeentewestland.nl. Bedrijven mailen naar: bedrijven@gemeentewestland.nl. Bellen kan ook via 14 0174.