Lijst met beschermde bomen per dorp

Wilt u een boom kappen die op de lijst van beschermde bomen staat, dan heeft u een vergunning nodig.