Standplaatsvergunning (los)

Wanneer u aan de openbare weg, het openbaar water, maar ook op een particulier perceel met een voertuig, kraam, tafel of een ander middel een standplaats in wilt nemen om informatie te verstrekken of om producten te verkopen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Voor een standplaats op een weekmarkt geldt een andere aanvraag.

Indienen

  • Vraag de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Binnen 8 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.
  • Bij het aanvragen van een standplaatsvergunning moet u bijlagen toevoegen. Zijn de bijlagen niet compleet bij het indienen van de aanvraag kan dit vertraging opleveren in de beslistermijn.
  • U heeft toestemming nodig van de eigenaar van het particulier terrein (indien van toepassing).
  • Voor het online indienen van een aanvraag hebben burgers DigiD nodig, en bedrijven eHerkenning.

Kosten

Soort productPrijs
In behandeling nemen van een aanvraag€ 110,00
In behandeling nemen van een aanvraag gedaan door een ANBI of SBBIgratis
Huurprijs incidentele standplaats€ 3,- per m², per locatie, per dag
Huurprijs vaste standplaats€ 15,- per m², per kwartaal, per dag in de week