Voorwerpen / stoffen op of aan de openbare weg plaatsen

U wilt een voorwerp tijdelijk op of aan de openbare weg plaatsen. Dan moet u dit melden óf een ontheffing aanvragen. Hieronder leest u wanneer u een melding moet doen en wanneer u een ontheffing moet aanvragen.

  Melding Ontheffing
Soort Spandoek, keet, steiger, chemisch toilet, container kleiner dan 6m3 Bijvoorbeeld hijskraan, meerdere objecten, container groter dan 6m3
Aanvragen minimaal 5 werkdagen vantevoren 3 weken vantevoren
Kosten gratis €23,20
Bijlagen    
  • situatie- of overzichtstekening van de locatie
  • bij wegblokkering een omleidingstekening, een bebordingstekening en/of verwijzing naar een specifiek CROW 96B figuurnummer
 
Regel met
DigiD
     
Regel met e-herkenning Melden met e-herkenning Aanvragen met e-herkenning