Voorwerpen / stoffen op of aan de openbare weg plaatsen

U wilt een voorwerp tijdelijk op of aan de openbare weg plaatsen. Dan moet u dit melden óf een ontheffing aanvragen. Hieronder leest u wanneer u een melding moet doen en wanneer u een ontheffing moet aanvragen.

 MeldingOntheffing
SoortSpandoek, keet, steiger, chemisch toilet, container tot en met 6m3Bijvoorbeeld hijskraan, meerdere objecten, container groter dan 6m3
Aanvragenminimaal 5 werkdagen vantevoren3 weken vantevoren
Kostengratis€23,20
Bijlagen  
  • situatie- of overzichtstekening van de locatie
  • bij wegblokkering een omleidingstekening, een bebordingstekening
  • en/of verwijzing naar een specifiek CROW 96B figuurnummer
 
Regel met
DigiD
    
Regel met e-herkenningMelden met e-herkenningAanvragen met e-herkenning