Voorwerpen / stoffen op of aan de openbare weg plaatsen

U wilt een voorwerp tijdelijk op of aan de openbare weg plaatsen. Dan moet u dit melden óf een ontheffing aanvragen. Hieronder leest u wanneer u een melding moet doen en wanneer u een ontheffing moet aanvragen.

 MeldingOntheffing
SoortSpandoek, keet, steiger, chemisch toilet, container tot en met 6m3Bijvoorbeeld hijskraan, autolaadkraan, meerdere objecten, container groter dan 6m3
Aanvragenminimaal 5 werkdagen vantevoren3 weken vantevoren
Kostengratis€23,20
Bijlagen  
  • situatie- of overzichtstekening van de locatie
  • bij wegblokkering een omleidingstekening, een bebordingstekening
  • en/of verwijzing naar een specifiek CROW 96B figuurnummer
 
Regel met
DigiD
    
Regel met e-herkenningMelden met e-herkenningAanvragen met e-herkenning

Vanaf 16 december 2020 vindt er een belangrijke wijziging plaats, om uw zaken veiliger te regelen via de gemeente. Ondernemers hebben vanaf dat moment een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 3 of hoger. Lees meer in ons nieuwsbericht.