Voorwerpen/stoffen op of aan de openbare weg plaatsen

Wilt u tijdelijk een voorwerp op of aan de openbare weg plaatsen, zoals een container,  steiger, chemisch toilet, keet of spandoek? Dan moet u dit melden.

In sommige gevallen kan het zijn dat u een ontheffing nodig heeft. Dit geldt meestal bij hijs- en takelwerkzaamheden en bij wegblokkeringen.
Onder 'voorwaarden' leest u wanneer u kunt volstaan met een melding en wanneer u een ontheffing nodig heeft. 

Indienen

Een melding of verzoek om ontheffing doet u minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan plaatsing. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning, particulieren gebruiken DigiD.
Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons bericht of uw melding of verzoek om ontheffing is geaccepteerd.

Kosten

Kosten aanvragen ontheffing aanbieden voorwerpen
Soort productPrijs
Een melding doengratis
Ontheffing aanvragen€ 23,20