Reclame maken in het Westland

Voor het plaatsen van een reclame-uiting, kunt u het reclamebeleid (bijlage 2) raadplegen. Hierin staat aangegeven wat u vergunningsvrij mag plaatsen en waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Er is geen vergunning of ontheffing nodig voor het plaatsen van tijdelijke reclames op A0-formaat op sandwich- of driehoeksborden. Neem hiervoor contact op met Hoffman Outdoor Media B.V.