Reclame maken in het Westland

Voor het plaatsen van een reclame-uiting, kunt u het reclamebeleid raadplegen. Hierin staat aangegeven wat u vergunningsvrij mag plaatsen en waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Er is geen vergunning of ontheffing nodig voor het plaatsen van tijdelijke reclames op A0-formaat op sandwich- of driehoeksborden. Neem hiervoor contact op met Hoffman Outdoor Media B.V.

  • Voorwaarden

    Voor het plaatsen van een reclame-uiting dient te worden voldaan aan de eisen in het reclamebeleid “Reclame maken in Westland” (pdf, 15MB).

    Voor het plaatsen van een sandwich of driehoeksbord (op basis van artikel 2:10 van de APV van de gemeente Westland) heeft het college regels opgesteld, de ‘Nadere regels reclame op sandwich- en/of driehoeksborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland'.

    De plaatsing van een sandwich of driehoeksbord wordt verzorgd door Hoffman Outdoor Media B.V., telefoonnummer 050 - 525 0 525. Het plaatsen van A0-reclames is alleen mogelijk via Hoffman Outdoor Media  B.V.

  • Reclamebeleid

    Omdat reclame-uitingen het beeld van de openbare ruimte sterk beïnvloeden en de gemeente Westland voortdurend aan een aantrekkelijke leefomgeving werkt, heeft de Raad het reclamebeleid (pdf, 15Mb) “Reclame maken in Westland” als onderdeel van de welstandsnota (pdf, 4,7Mb) vastgesteld. In het beleid is vastgelegd welke reclame-uiting u op welke wijze mag plaatsen. De regels die in het beleid zijn vastgelegd gelden voor zowel omgevingsvergunningsplichtige als omgevingsvergunningsvrije reclame-uitingen.