Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? Dit heet bouwkundig splitsen of woningvorming.

Een woning is zelfstandig als:

  • De woning bereikbaar is via een eigen toegangsdeur die rechtstreeks uitkomt op de openbare weg of op een gemeenschappelijk toegangsportaal (portiek, galerij, trappenhuis) dat uitkomt op de openbare weg.
  • De woning een eigen huisnummer heeft.
  • Alle voorzieningen zoals badkamer, keuken en toilet in de woning aanwezig zijn.

Vanaf 1 juli 2019 heeft u voor het bouwkundig splitsen een vergunning nodig. Wilt u een vergunning aanvragen vul dan dit formulier (pdf 76Kb) in.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via consulenten@gemeentewestland.nl of lees hier de beleidsregels.

Kosten

Kosten splitsen woning
Soort productKosten
Bij minder dan drie te creëren appartementen€ 197,50
Bij meer dan twee te creëren appartementen € 785,00

Voorwaarden

  • de Woningsplitsingsvergunning wordt in principe slechts verleend in combinatie met een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Indien u een woningsplitsingsvergunning wenst zonder dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig acht, dan zult u moeten aantonen dat de gesplitste woondelen in overeenstemming zijn met de eisen in het bouwbesluit en met het geldende bestemmingsplan. De gemeente stelt namelijk eisen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van nieuw te vormen woningen/ appartementen
  • per appartement of woning dient sprake te zijn van een zelfstandige woonruimte, die voldoet aan de eisen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit
  • het belang van de splitsing moet opwegen tegen het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad.

Na ontvangst van uw aanvraag zal worden getoetst of u aan de voorwaarden voldoet en of aan u een splitsingsvergunning kan worden verleend. Pas wanneer de vergunning is afgegeven zal er een nieuw huisnummer aan de gecreëerde woningen worden toegekend. Daarnaast is het van belang dat een notaris de splitsing op basis van de splitsingsakte en de splitsingstekening de splitsing heeft laten aantekenen in het kadaster.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u de status van uw aanvraag of melding weten, gebruik dan het contactformulier.