Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens en/of van uw minderjarige kinderen. Deze gegevens worden dan niet aan maatschappelijke instellingen verstrekt. Wel is de gemeente in bepaalde gevallen verplicht de gegevens door te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen.

U dient per persoon een aanvraag om geheimhouding te doen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciĆ«le instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Kosten

Aan de aanvraag van geheimhouding persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.