Inschrijving arbeidsmigranten

Als u langer dan 4 maanden in Westland werkt en woont, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven betekent dat u zich laat registreren in het Basis Register Personen (BRP). Door inschrijving heeft u dezelfde rechten en plichten als inwoners van Westland.

Inschrijving regelen

Inschrijving kan op 2 manieren gebeuren:

  • tijdens een inschrijfavond op woon- of werklocatie. Dit organiseert uw werkgever, in overleg met de gemeente
  • tijdens een persoonlijke afspraak op het gemeentehuis

Over de keuze maakt de gemeente met uw werkgever een afspraak.

Kosten

Aan inschrijving bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.