Nederlandse nationaliteit aanvragen (naturalisatie)

U woont in Nederland en wilt Nederlander worden, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van naturalisatie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u woont 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius
  • u heeft een verblijfsvergunning die geldig blijft gedurende de naturalisatieprocedure

Meer informatie over de voorwaarden voor naturalisatie via de de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Adviesgesprek

Voor een adviesgesprek maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0174.

Meenemen

Bij uw eerste afspraak neemt u mee:

  • geldig paspoort (van het land van herkomst)*
  • geldige verblijfsvergunning
  • bewijs van inburgering (Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau. Er zijn enkele uitzonderingsgevallen die niet aan dit diplomavereiste hoeven te voldoen, de gemeente heeft hierover meer informatie)

* Dit geldt niet voor personen in het bezit van een verblijfsvergunning asiel.