Briefadres aanvragen

Heeft u geen vast woonadres? Om bereikbaar te blijven voor officiële instanties kunt u een briefadres aanvragen. U kunt een briefadres aanvragen als:

 • u (tijdelijk) geen vaste woonplaats heeft
 • u in een zorginstelling verblijft
 • u in een psychiatrische inrichting verblijft
 • u in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
 • u in een gevangenis verblijft
 • u schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk

Hoe vraagt u een briefadres aan?

 1. Print het aanvraagformulier (pdf, 35Kb) uit en vul alle gegevens in
 2. Maak online een afspraak en neem het aanvraagformulier mee naar de balie
 3. Uw aanvraag wordt beoordeeld (indien nodig bellen we u voor aanvullende vragen)
 4. Bij afkeuring ontvangt u een brief

Meenemen

 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • het volledige ingevulde formulier
 • een kopie van de legitimatie van de hoofdbewoner

Kosten

Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.

 • Overige voorwaarden
  • het briefadres is een woonhuis en geen bedrijf of postbusnummer
  • de hoofdbewoner geeft toestemming
  • hij/zij is verplicht ervoor te zorgen dat u uw de post ontvangt die voor u bestemd
  • de hoofdbewoner is 18 jaar of ouder

   

   

 • Schriftelijk aanvragen

  Als u schriftelijk een briefadres wilt aanvragen, dan doet u dat als volgt:

  1. Print het aanvraagformulier (pdf, 35Kb) uit en vul alle gegevens in
  2. Maak een kopie van uw identiteitsbewijs en één van de hoofdbewoner
  3. Stuur de documenten op naar:
   Gemeente Westland
   Afdeling Dienstverlening
   Postbus 150
   2670 AD  Naaldwijk
  4. Uw aanvraag wordt beoordeeld (indien nodig bellen we u voor aanvullende vragen)
  5. Bij afkeuring ontvangt u een brief
 • Informatie voor hoofdbewoner

  Twijfelt u als briefadresgever of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag, waterschapslasten of belastingen e.d., dan kunt het beste advies inwinnen bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft.