Inschrijven als niet ingezetene in Nederland (RNI)

Komt u naar Nederland om bijvoorbeeld te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit eigen persoonsnummer krijgt u bij inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen bij één van de RNI loketgemeenten in Nederland. Gemeente Westland is één van die RNI loketgemeenten.  Voor de inschrijving vult u het inschrijfformulier op de site in en maakt daarna een afspraak.

Meenemen naar de afspraak

•    Een ingevuld inschrijfformulier
•    Een geldig identiteitsbewijs

Bij de inschrijving worden na vaststellen van de identiteit de volgende gegevens geregistreerd:
•    Naam, geboorte, geslacht;
•    Nationaliteit;
•    Woonadres in het land van herkomst;
•    Verblijfadres in Nederland;
•    Burgerservicenummer, ontvangt u direct na inschrijving. U krijgt het uittreksel RNI met daarop het BSN direct mee.

Wilt u als werkgever een groep van meer dan 6 niet-ingezetenen tegelijk inschrijven, neem dan telefonisch contact op 06-23268466 of via RNI@gemeentewestland.nl 

Blijft u langer dan 4 maanden

Komt u naar Nederland en bent u van plan langer dan 4 maanden te blijven, dan schrijft u zich in als ingezetene in de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt ook voor Nederlanders die zich (weer) hier gaan vestigen.

Kosten

Soort productPrijs
Inschrijving RNI (registratie niet-ingezetenen)€ kosteloos 
Uittreksel RNI€ 11,00
 • Aanvraag uittreksel RNI

  Het uittreksel RNI kunt u op twee manieren aanvragen:
  - persoonlijk op afspraak (via afspraakknop bovenaan pagina)
  - per mail via RNI@gemeentewestland.nl

  Voor het uittreksel verstrekt kan worden, moet er controle van de gegevens plaatsvinden. Zijn uw gegevens sinds de verstrekking van het BSN of het sofinummer veranderd, dan moet u het melden bij de aanvraag van het uittreksel en indien van toepassing bewijs hiervan overleggen. Denk aan bv. huwelijksakte (of internationaal uittreksel) in geval van huwelijk en naamwijziging. Ook een verandering van het woonadres in het land van herkomst moet gemeld worden, hier worden geen bewijsstukken van gevraagd. Komt u persoonlijk het uittreksel aanvragen, dan moet u meenemen:

  • uw identiteitsbewijs
  • eventuele bewijsstukken.

  Vraagt u het uittreksel per mail, dan vragen wij u, samen met uw aanvraag een pdf van uw identiteitsbewijs en eventuele bewijsstukken te mailen.

  Voor de afgifte van een uittreksel waarop het eerder toegekende BSN staat vermeld zijn kosten verbonden, € 11,00. Bij persoonlijke aanvraag betaalt u direct aan de balie. Bij aanvraag per mail, betaalt u op het rekeningnummer NL20 BNGH 0285 1067 59 onder vermelding van RNI BSN. Na ontvangst van uw betaling wordt het uittreksel aan u toegezonden.

 • Sofinummer is burgerservicenummer

  Heeft u al eerder via de Belastingdienst een sofinummer ontvangen, dan bent u nu met datzelfde nummer als BSN opgenomen in het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

 • Uw burgerservicenummer kwijt

  Weet u uw BSN niet meer en/of wilt u een uittreksel waarop het eerder toegekende BSN staat vermeld, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. 

  Aan de afgifte van een dergelijk uittreksel zijn kosten verbonden, € 10,80. Alleen bij een eerste registratie in de RNI mogen wij kosteloos een bewijs met het BSN afgeven.

 • Inschrijving kind onder 16 jaar

  Bij inschrijving van een kind jonger dan 16 jaar een gelegaliseerde geboorteakte of internationaal uittreksel waaruit blijkt wie de ouder(s) is/zijn van het kind i.v.m. ondertekenen aanvraag. Bij de inschrijving van kinderen jonger dan 16 jaar moet naast het kind zelf ook minimaal één ouder aanwezig zijn;