Vanuit buitenland naar Westland verhuizen (immigratie)

Als u van buiten Nederland komt en u gaat u langer dan 4 maanden in Westland wonen, dan moet u zich laten inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook voor Nederlanders die zich (weer) hier gaan vestigen. U, en uw gezinsleden, moeten hiervoor een afspraak maken met de gemeente.

Meenemen

Bij de afspraak het volgende meenemen:

  • uw identiteitsbewijs
  • een ingevuld vragenformulier (pdf, 459kb)
  • mensen uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië of Bulgarije, het ingevulde vragenformulier (pdf, 625kb)
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract, of een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner (pdf, 40kb)
  • uitschrijfbewijs (geldt alleen voor bewoners uit Caraïbisch Nederland. Dit zijn de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius)
  • verblijfsvergunning (geldt niet voor bewoners met een nationaliteit van, een EU-land, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland). Een verblijfsvergunning vraagt u vooraf aan bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
  • geboorte- en eventueel huwelijksakte (recent en origineel). Beide akten kunnen ook op een later moment worden ingeleverd

Kosten

Aan inschrijving bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.