Verhuizing doorgeven

Als u naar of binnen de gemeente Westland verhuist, geeft u dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door. Dat kan online met DigiD. U mag uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Verhuist u vanuit het buitenland naar Westland bel dan 140174 voor een afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
  • als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: uzelf, ouder, voogd of verzorger
  • als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
  • als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • als u onder curatele staat: de curator
  • een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs

Kosten

Aan het doorgeven van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.