Verhuizing doorgeven

Als u naar of binnen de gemeente Westland verhuist, geeft u dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door. Dat kan online met DigiD. U mag uw verhuizing ook al eerder doorgeven (max. 4 weken voor de verhuizing). Verhuist u vanuit het buitenland naar Westland bel dan 140174 voor een afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • als u 16 jaar of ouder bent: uzelf
  • als u 16 jaar of ouder bent en bij uw ouders inwoont en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: uzelf, ouder, voogd of verzorger
  • als u jonger dan 16 jaar bent: ouder, voogd of verzorger
  • als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en u gaat beiden van en naar hetzelfde adres: samenwonende echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • als u onder curatele staat: de curator
  • een meerderjarige die u schriftelijk hebt gemachtigd met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs

Verhuizen er anderen mee? Let dan op:

Verhuist er iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moet hij/zij zelf aangifte doen. Als u de verhuizing van uw kind doorgeeft, moet dit door 1 ouder worden gedaan. Spreek met de andere ouder af wie de verhuizing van uw kind doorgeeft.

Kosten

Aan het doorgeven van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.