Plankaart nieuwe laadpalen

Steeds meer Westlanders kiezen voor een elektrische auto. Als gemeente vinden we dit een goede ontwikkeling, omdat elektrische auto’s zorgen voor een schonere lucht. We helpen inwoners daarom door te zorgen voor genoeg openbare laadpalen om de auto op te kunnen laden. Dit betekent dat er op een parkeerplek met laadpaal alleen nog mag worden geparkeerd door een elektrische auto die aan het opladen is.

Plaatsen van nieuwe laadpaal duurt lang

Als er te weinig laadpalen zijn, dan kan een eigenaar van een elektrische auto een nieuwe laadpaal aanvragen. Op dit moment is de tijd tussen een aanvraag en het plaatsen van een laadpaal erg lang. Dit komt doordat we voor elke afzonderlijke aanvraag een formeel besluit moeten nemen over de locatie van een laadpaal.

Nieuw, korter aanvraagproces laadpalen

We willen het aanvraagproces voor nieuwe laadpalen verkorten door van te voren in één keer te besluiten waar in de toekomst mogelijk laadpalen komen. We hebben hiervoor een Plankaart openbaar opladen gemaakt met de mogelijke locaties van toekomstige laadpalen. Over deze mogelijke toekomstige locaties willen we in één keer een besluit nemen. Komt er dan in de toekomst een aanvraag voor een nieuwe laadpaal? Dan kan deze sneller worden geplaatst, omdat niet voor elke aanvraag een apart besluit genomen hoeft te worden.

Wij zijn benieuwd naar uw mening

Bent u het oneens met een locatie of heeft u andere opmerkingen over de toekomstige locaties van de laadpalen? Geef deze dan vóór maandag 27 september 2021 aan ons door via dit formulier.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle opmerkingen en suggesties nemen we mee bij het opstellen van de definitieve kaart. Dat betekent niet dat we alle reacties letterlijk overnemen, maar wel dat we bekijken of we de kaart moeten aanpassen naar aanleiding van de reactie. Vervolgens nemen we een verkeersbesluit. Dit betekent niet dat ook direct op al deze locaties een openbare laadpaal komt. Het betekent alleen dat als er in de toekomst een aanvraag komt, we deze plek alvast gereserveerd voor de plaatsing van een laadpaal. Tegen het verkeersbesluit is er de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

Planning

September 2021: inspraak Wateringen en Kwintsheul
We beginnen in september 2021 in Wateringen en Kwintsheul met inwoners en belanghebbenden de kans te geven om hun mening te geven over de concept Plankaart openbaar laden.

Oktober, november 2021: inspraak overige dorpen
In oktober en november wordt het mogelijk om op de concept Plankaart voor de rest van Westland te reageren. We houden u hiervan op de hoogte via onze website, social media en de lokale pers.

Eind 2021: verkeersbesluiten

De formele verkeersbesluiten over de toekomstige locaties van laadpalen worden vervolgens waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2021 genomen. Dit betekent niet dat ook direct op al deze locaties een openbare laadpaal komt. Het betekent alleen dat als er in de toekomst een aanvraag komt, we deze plekken alvast gereserveerd hebben voor de plaatsing van een laadpaal. Tegen de verkeersbesluiten kunt u eventueel nog in bezwaar gaan.

Criteria locatiebepaling laadpalen

Bij het maken van de ‘Plankaart openbaar laden’ hebben we gekeken naar waar we verwachten dat er meer elektrische auto’s komen. Het aantal plekken dat we reserveren en de verdeling over het dorp is gebaseerd op een door een gespecialiseerd bureau gemaakte prognose. Vervolgens hebben we gekeken wat goede plekken zijn voor toekomstige laadpalen. Daarbij hebben we rekening gehouden met het beleid voor het plaatsen van laadpalen. Hierin is onder andere bepaald dat openbare laadpalen alleen bedoeld zijn voor inwoners die op eigen terrein geen ruimte hebben om hun auto te parkeren en dus ook niet om op te laden.

Bij het bepalen van de locaties voor de nieuwe openbare oplaadpunten is achtereenvolgens naar de volgende onderwerpen gekeken:

1.    de plek geschikt is voor een laadpaal, hierbij houden we er rekening mee dat:
a.    de maximale afstand tussen 2 laadpalen 200 meter is.
b.    je er makkelijk kan komen, makkelijk kan parkeren en de laadkabel eenvoudig kan worden aangesloten.
c.    er genoeg ruimte rond de laadpaal is en er geen bomen, bankjes, prullenbakken en dergelijke in de weg staan.
d.    de overlast door het licht van de laadpaal zo klein mogelijk is.

2.    de parkeerdruk het toelaat. We plaatsen in straten waar bijna alle parkeerplekken (90%) altijd bezet zijn alleen laadpalen als er echt geen alternatief is in de directe omgeving van 100 meter.

3.    er mogelijkheden zijn om de laadpaal op een geschikt elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. Daarvoor hebben we overlegd met de beheerder van het elektriciteitsnetwerk.