Rotonde adopteren

Westlandse bedrijven en instellingen mogen het middeneiland van een gemeentelijke rotonde adopteren. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het onderhoud van de openbare buitenruimte. Als tegenprestatie mag het bedrijf of de instelling reclame maken op de geadopteerde rotonde.

Wat kost het adopteren van een rotonde?

Als uw bedrijf of instelling een rotonde adopteert, betaalt u de kosten voor de inrichting en het beheer/onderhoud van het middeneiland van de rotonde. Daardoor heeft u zelf controle over de hoogte van de kosten.

Waar kan ik terecht als ik meer wil weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het adopteren van een rotonde? Neem dan contact op via 140174 of stuur een e-mail naar het bedrijvencontactcentrum. Zet als onderwerp in uw mail ‘Een rotonde adopteren’.