Tijdelijke verkeersmaatregelen

In de Wegenwet zijn vastgestelde regels opgenomen voor het verzekeren van de veiligheid op de weg (begaanbaarheid). De wegbeheerder heeft de plicht de weg in stand te houden, de weggebruikers en passagiers te beschermen, de vrijheid van het verkeer (openbaarheid) te waarborgen en de bevoegdheid voor het stellen van regels en tot het geven van ontheffingen.

Wanneer u werkzaamheden op gemeentelijke wegen in Westland wilt uitvoeren, moet u een aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen indienen.

Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) kunt u via het aanvraagformulier (Word, 30Kb) indienen.

Bewijs van vakbekwaamheid BRL 9101

Voor het indienen van een TVM-aanvraag moeten werknemers die belast zijn met het plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Dit bewijs moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het KOMO-procescertificaat BRL 9101 voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Voldoen aan richtlijnen

Gemeente Westland werkt met de richtlijn verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op gemeentelijke wegen.

In deze richtlijn staat o.a. informatie over de te volgen aanvraagprocedure, minimale aanvraagtermijnen en een werkbare uren tabel voor enkele gemeentelijke wegen.

Een aanvraag moet daarbij voldoen aan de volgende richtlijnen:
•    CROW 96b (publicatie 517).
•    Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op gemeentelijke wegen – Zo werken wij in Westland (pdf, 2.5Mb.

Meer informatie

Zie het aanvraagformulier voor meer informatie over het indienen van een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen.