Tijdelijke verkeersmaatregelen

In de Wegenwet zijn vastgestelde regels opgenomen voor het verzekeren van de veiligheid op de weg (begaanbaarheid). De wegbeheerder heeft de plicht de weg in stand te houden, de weggebruikers en passagiers te beschermen, de vrijheid van het verkeer (openbaarheid) te waarborgen en de bevoegdheid voor het stellen van regels en tot het geven van ontheffingen. Wanneer u werkzaamheden op gemeentelijke wegen in Westland wilt uitvoeren, moet u een aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen indienen.

Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen

BRL-9101 gecertificeerde bedrijven zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht om een aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen in te dienen via het verkeersloket van Melvin. Bedrijven zonder (persoonsgebonden) BRL9101-certificering dienen gebruik te maken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van toestemming voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

  Hijskraan, hoogwerker en/of verreiker

  Voor het plaatsen van een hijskraan, hoogwerker en/of verreiker op of aan de openbare weg, moet u een ontheffing aanvragen. De ontheffing wordt aangevraagd op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en doorloopt een ander proces. Dit kunt u dus niet doen via een aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen. De aanvraag van een ontheffing moet u minimaal drie weken van tevoren aanvragen.

  Bewijs van vakbekwaamheid BRL 9101

  Werknemers die belast zijn met het plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen moeten in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Dit bewijs moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het KOMO-procescertificaat BRL 9101 voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

  Voldoen aan richtlijnen

  Gemeente Westland werkt met de richtlijn verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op gemeentelijke wegen. In deze richtlijn staat informatie over de aanvraagprocedure, minimale aanvraagtermijnen en een werkbare uren tabel voor enkele gemeentelijke wegen.
  Een aanvraag moet daarbij voldoen aan de volgende richtlijnen:

  • CROW 96b: publicaties Werken op niet-autosnelwegen (publicatie 527) en Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen (publicatie 530B).
  • Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op gemeentelijke wegen 2.0 – Zo werken wij in Westland(pdf, 4,51Mb).

  Meer informatie

  Bij vragen kunt u een e-mail sturen of bellen met een van onze bereikbaarheidadviseurs:

  • Bob Keus - 06 46129793, werkdagen maandag t/m vrijdag.
  • Bart van den Bogert - 06 13103831, werkdagen maandag t/m vrijdag.