Verkeersonderwijs

Het grootste deel van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door verkeersonveilig gedrag. Gemeente Westland werkt aan het verkeersveiliger maken van de wegen. Via acties en campagnes besteden we regelmatig aandacht aan verschillende risico’s in het verkeer. Voorbeelden hiervan zijn de acties ‘Ik stop voor de zebra’, ‘Bob in de sportkantine’, ‘De kunst van veilig fietsen’ en ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast zorgen we ook voor voorlichting voor specifieke doelgroepen: