Aanpak verzakkingen Bomen-en Druivenbuurt De Lier

De Bomen- en Druivenbuurt in De Lier verzakt al sinds de aanleg van de woonwijken. De verzakkingen betreffen de openbare ruimte en de tuinen. De gemeente pakt samen met de bewoners het probleem van de verzakkingen aan en voert gelijk een verbetering van de openbare ruimte uit. Als eerste is gestart met het ophogen van De Eikenhof. Deze wijk is verdeeld over drie hofjes. 

Eikenhof

Op 10 april zijn de herinrichtingswerkzaamheden in De Eikenhof gestart. De Eikenhof wordt integraal opgepakt. Naast het terugbrengen op de juiste hoogte van de verhardingen, wordt de wijk ook opnieuw ingericht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de riolering, kabels en leidingen, verhardingen, groen en de verdere inrichting. De verzakte straten in de Eikenhof worden opgehoogd met piepschuimblokken (EPS) en zand. Er is gekozen voor EPS omdat dit een zeer licht materiaal is waardoor de ophoging minder snel verzakt. De gemiddelde ophoging is ongeveer 40 tot 60 centimeter.

Werkzaamheden

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het eerste hofje afgerond. Hierbij ging het om fase 1,2 en 3 waarbij de kabels en leidingen zijn verlegd en vernieuwd, het gebied met EPS blokken is opgehoogd, het riool is vervangen en opgehoogd met grond en de bestrating is aangelegd. Momenteel is de aannemer bezig met fase 4. In deze fase worden dezelfde werkzaamheden als in de voorgaande fases uitgevoerd.

Beplantingsplan

Op 11 juli  is samen met een deel van de klankbordgroep het voorstel voor invulling van de groenvakken besproken. Door gemeentelijke groenspecialist, Hans Poot, is een voorstel gedaan om diverse heesters en 17 nieuwe bomen te planten. Voor de heester is vooral gelet op diversiteit en kleur in de wijk. Bij de bomen gaat het om bomen die gemiddeld niet hoger worden dan 6 meter en kleurrijk tot bloei komen.  De leden van de klankbordgroep hebben hierop enthousiast gereageerd en vinden het groenplan een verrijking van de buurt. In het najaar starten we met het planten van de heesters en bomen. Het groenplan is in de keet van de aannemer te bezichtigen.

Samenwerkende partijen

We werken samen met  Westland Infra, Evides, KPN, Cai, en het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor aanpak van de zettingsproblematiek in de Bomen- en Druivenbuurt is een bouwteam samengesteld, bestaande uit: Civil Support, Geofoxx, Van Dijk Maasland en de gemeente Westland. Deze partijen trekken gezamenlijk op met als meerwaarde dat er vanaf de start alle expertise in huis is om tot de meest juiste oplossing te komen.

Monitoren

In en om De Lier  is er een monitoringsysteem opgezet. Met dit systeem worden de bestaande verzakkingen gemonitord en houden we in de gaten of er nieuwe verzakkingen optreden.
Met het systeem kan vooraf informatie opgehaald worden voor de uitvoering. Tijdens en na de uitvoering blijven we monitoren om in de gaten te houden of de uitgevoerde oplossing effectief is.

Nieuwsbrief

Om wijkbewoners en overige belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang van het project, hebben we de digitale projectnieuwsbrief ‘De bomen en druivenbuurt’ in het leven geroepen. Wilt u ook snel en eenvoudig op de hoogte worden gehouden? Stuur dan uw gegevens naar bomendruivenbuurt@gemeentewestland.nl