Aanpak verzakkingen Bomen-en Druivenbuurt De Lier

De Bomen- en Druivenbuurt in De Lier verzakt al sinds de aanleg van de woonwijken. De verzakkingen vinden plaats in de openbare ruimte en de tuinen. De gemeente pakt samen met de bewoners het probleem van de verzakkingen aan en voert gelijk verbeteringen aan de openbare ruimte uit. Als eerste is De Eikenhof opgehoogd. Dit project is gereed. Nu zijn we bezig met de voorbereidingen om de Meidoornhof op te hogen.

Meidoornhof

Als alles volgens planning verloopt, starten we in oktober 2018 met het ophogen van de Meidoornhof. Op 16 mei jl is het voorlopig inrichtingsontwerp aan de bewoners gepresenteerd en besproken. Op basis hiervan wordt het ontwerp definitief gemaakt en verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan.

Net als in de Eikenhof vervangen de nutsbedrijven Evides (water) en Westland Infra (gas en elektra) eerst hun kabel en leidingen.

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de woningen die zich in het werkgebied bevinden bouwkundig geïnspecteerd. Dit betreft een inspectie van zowel de buitenzijde als de binnenzijde. Voor deze inspectie maakt een gespecialiseerd bureau binnenkort afspraken met de bewoners. Informatie over de wijze van uitvoering en de planning en fasering ontvangen de bewoners persoonlijk. In tegenstelling tot bij de Eikenhof worden de achterpaden en brandgangen wel op hoogte gebracht. Dit heeft consequenties voor de tuinen. Schuttingen, tuinhuisjes en overige zaken liggen na ophoging een stuk lager dan de openbare bestrating.

Wij stellende bewoners graag in de gelegenheid om mee te liften in de ophoging. Bewoners kunnen bij ons aangeven dat zij ook graag hun tuin willen ophogen. De tuinen moeten dan wel door de bewoners zelf worden leeggehaald. Wij kunnen tijdens het ophogen desgewenst zand of grond in uw tuin aanbrengen waardoor uw tuin weer op hoogte komt te liggen. Zand en grond stellen wij ter beschikking. De bewoners moeten dan zelf de bestrating en verdere inrichting van de tuin  u zelf te doen. Ophogen van de tuin is geheel op vrijwillige basis. Het ophogen van de openbare ruimte geeft niemand recht op schadevergoeding.

Eikenhof

Op 10 april 2017 zijn de herinrichtingswerkzaamheden in De Eikenhof gestart. De Eikenhof is integraal opgepakt. Naast het terugbrengen, op de juiste hoogte, van de verhardingen, is de wijk ook opnieuw ingericht. Daarbij is aandacht besteed aan de riolering, kabels en leidingen, verhardingen, groen en de verdere inrichting. De verzakte straten in de Eikenhof zijn opgehoogd met piepschuimblokken (EPS) en zand. Er is gekozen voor EPS omdat dit een zeer licht materiaal is waardoor de ophoging minder snel verzakt. De gemiddelde ophoging is ongeveer 40 tot 60 centimeter.

Samenwerkende partijen

We werken samen met  Westland Infra, Evides, KPN, Cai, en het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor de aanpak van de verzakkingen in de Bomen- en Druivenbuurt is een bouwteam samengesteld, bestaande uit: Civil Support, Geofoxx, Van Dijk Maasland en de gemeente Westland. Deze partijen trekken gezamenlijk op met als meerwaarde dat er vanaf de start alle expertise in huis is om tot de meest juiste oplossing te komen.

Monitoren

In en om De Lier  is er een monitoringsysteem opgezet. Met dit systeem worden de bestaande verzakkingen gemonitord en houden we in de gaten of er nieuwe verzakkingen optreden.
Met het systeem kan vooraf informatie opgehaald worden voor de uitvoering. Tijdens en na de uitvoering blijven we monitoren om in de gaten te houden of de uitgevoerde oplossing effectief is.

Nieuwsbrief

Om wijkbewoners en overige belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang van het project, hebben we de digitale projectnieuwsbrief ‘De bomen en druivenbuurt’ in het leven geroepen. Wilt u ook snel en eenvoudig op de hoogte worden gehouden? Stuur dan uw gegevens naar bomendruivenbuurt@gemeentewestland.nl