Aanpak verzakkingen Bomen-en Druivenbuurt De Lier

De Bomen- en Druivenbuurt in De Lier verzakt al sinds de aanleg van de woonwijken. De verzakkingen vinden zowel plaats in de openbare ruimte en als in de tuinen. De gemeente pakt de verzakkingen aan en voert samen met de bewoners verbeteringen in de openbare ruimte uit. Als eerste is De Eikenhof opgehoogd. Dit project is gereed. De Meidoornhof is in uitvoering en wordt  april 2020 opgeleverd. Hierna wordt gestart met de ophoging van de Esdoornstraat, Iepenhof en Lindenhof. Dit project heet “Esdoornstraat”.

Planning Esdoornstraat

Op 6 november spraken we met bewoners over de plannen, de buurtinrichting en wat verbeterd kan worden; denk aan parkeren, spelen, groen, verlichting en voetpaden. Ook worden kabels en leidingen vervangen.
Met de inbreng van de bewoners wordt nu gewerkt aan het voorlopig (inrichtings-)ontwerp. Dit bespreken we begin 2020 met de betrokken bewoners. Daarna wordt het plan definitief gemaakt. Het plan is om na de zomervakantie van 2020 te starten met de uitvoering.

Monitoren

In en om De Lier  is er een monitoringsysteem opgezet. Met dit systeem worden de bestaande verzakkingen gemonitord en houden we in de gaten of er nieuwe verzakkingen optreden.
Tijdens en na de uitvoering blijven we monitoren om in de gaten te houden of de uitgevoerde oplossing effectief is.

vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden, stuur dan een e-mail naar de projectleider: Kees Nagelkerke.