Aanpak verzakkingen Bomen-en Druivenbuurt De Lier

De Bomen- en Druivenbuurt in De Lier verzakt al sinds de aanleg van de woonwijken. De verzakkingen vinden plaats in de openbare ruimte en de tuinen. De gemeente pakt samen met de bewoners het probleem van de verzakkingen aan en voert gelijk verbeteringen aan de openbare ruimte uit. Als eerste is De Eikenhof opgehoogd. Dit project is gereed. Nu wordt gestart met de ophoging van de Meidoornhof.

Planning Meidoornhof

Op 22 oktober 2018 is gestart met het ophogen van de Meidoornhof. Samen met de bewoners is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting voor parkeren, groen en het voetgangersgebied. Behalve dat de wijk wordt opgehoogd en opnieuw ingericht, worden ook kabels en leidingen vervangen.

De uitvoering verloopt zeer voorspoedig. De aannemer start 9 september met hofje 3 (Meidoornhof 27 – 48). In het najaar van 2019 gaan wij de eerste groenvakken in hofje 1 en 2 en de speelplaats inplanten zodat de nieuwe beplanting een goede start kan maken in het nieuwe groeiseizoen.

Eind april 2020 zullen de werkzaamheden klaar zijn. Bekijk hier alvast de nieuwe situatie (pdf, 798Kb) en de planning (pdf, 145Kb).

Bereikbaarheid

Parkeren
Per fase wordt alle verharding in één keer verwijderd. De parkeerplaatsen in dat hofje zijn dan ook niet te gebruiken tot het hele hofje opnieuw is bestraat. Helaas is er geen ruimte beschikbaar om extra parkeerplaatsen in te richten, dus in die periode kan alleen in nabijgelegen straten worden geparkeerd. Dit zal zeker een verhoogde parkeerdruk in de omgeving tot gevolg hebben.

Woningen en schuurtjes
Gedurende de werkzaamheden zorgt de aannemer ervoor dat de woningen altijd bereikbaar zijn. Als de verharding voor de deur is verwijderd, zorgt de aannemer voor kunststof loopschotten zodat de woningen te voet bereikbaar blijven. Ook schuurtjes probeert de aannemer zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Hulpdiensten
De woningen blijven altijd bereikbaar voor hulpdiensten door rijplaten bij de opgebroken weggedeeltes. Deze zijn echter niet bedoeld om op te parkeren.

Monitoren

In en om De Lier  is er een monitoringsysteem opgezet. Met dit systeem worden de bestaande verzakkingen gemonitord en houden we in de gaten of er nieuwe verzakkingen optreden.
Met het systeem kan vooraf informatie opgehaald worden voor de uitvoering. Tijdens en na de uitvoering blijven we monitoren om in de gaten te houden of de uitgevoerde oplossing effectief is.

Vragen

Heeft u gedurende de werkzaamheden vragen, stuur dan een mail