Aanpak verzakkingen Bomen-en Druivenbuurt De Lier

De Bomen- en Druivenbuurt in De Lier verzakt al sinds de aanleg van de woonwijken. De verzakkingen vinden zowel plaats in de openbare ruimte en als in de tuinen. De gemeente pakt de verzakkingen aan en voert samen met de bewoners verbeteringen in de openbare ruimte uit. Als eerste is De Eikenhof opgehoogd en daarna de Meidoornhof. Binnenkort starten we met de ophoging van de Esdoornstraat, Iepenhof en Lindenhof. Dit project heet 'Esdoornstraat'. Ook vervangen we de riolering.

Planning Esdoornstraat

Eind 2019 spraken we met bewoners over de plannen, de buurtinrichting en wat verbeterd kan worden. Denk aan parkeren, spelen, groen, verlichting en voetpaden. Het voorlopig ontwerp hebben we onlangs in een brief aan de bewoners gestuurd omdat we door corona geen inloopavond konden organiseren. De opmerkingen verwerken we op dit moment in het definitieve ontwerp. Eind 2020 kunnen we dan het definitieve plan aanbesteden en een aannemer selecteren.

Monitoren

In en om De Lier  is er een monitoringsysteem opgezet. Met dit systeem worden de bestaande verzakkingen gemonitord en houden we in de gaten of er nieuwe verzakkingen optreden.
Tijdens en na de uitvoering blijven we monitoren om in de gaten te houden of de uitgevoerde oplossing effectief is.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden, stuur dan een e-mail naar de projectleider: Kees Nagelkerke.