De Lier - Coldenhovelaan; aanleg rotonde en groot onderhoud

In verband met de verkeersveiligheid komt er binnenkort een rotonde op de kruising Coldenhovelaan-Herenlaan-Poortcamp in De Lier. Ook wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Coldenhovelaan vanaf de Herenlaan tot en met de kruising bij de Oudecampsweg. Op 17 juni zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting is de rotonde in maart 2020 klaar.

Bekijk hier een tekening van de rotonde.

Planning

Op 17 juni zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting is de rotonde in maart 2020 klaar.

 • 17 juni – 26 juli: voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan ruimte maken in de omgeving door het dempen van een watergang en het aan elkaar verbinden van watergangen onder de weg. Ook het tijdelijk verzwaren van de grond met extra grond (voorbelasting) hoort hierbij.
 • Op 26 augustus 2019 starten verschillende nutsbedrijven met het verleggen van kabels en leidingen. In deze periode zijn er ook enkele nachtafsluitingen.
 • Medio november 2019. Aansluitend begint BAM infra medio november met het aanleggen van de rotonde. In de eerste periode is er nog doorgaand verkeer mogelijk.
 • Begin 2020: voor de bouw van de rotonde is ook een totale wegafsluiting nodig. Dit gebeurt begin 2020 en duurt maximaal vier weken.

Klik hier voor de informatiebrief die is verstuurd.

Wanneer er meer bekend is over de genoemde afsluitingen, informeren wij u via deze website en de projectenapp ‘Bereikbaar De Lier’.

Wegafsluiting

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, zijn er verkeersmaatregelen nodig.

17 juni - 26 juli 2019 en vanaf 26 augustus 2019

 • Doorgaand auto- en vrachtverkeer volgt een adviesroute via: Burgerweg - Hoogweg - Burgemeester van Doornlaan naar de A20.
 • Auto- en vrachtverkeer op de Coldenhovelaan blijft in twee richtingen mogelijk. Wel is er hinder. Ter hoogte van de kruising rijdt verkeer op sommige momenten om-en-om over één rijstrook langs de werkzaamheden.
 • Geen afslaand verkeer mogelijk op kruising Herenlaan-Poortcamp-Coldenhovelaan: - Bestemmingsverkeer Herenwerf / Herenlaan rijdt via de Burgerweg. Bedrijventerrein Poortcamp is vanaf de A20 in twee richtingen bereikbaar via de Oudecampsweg.

  Voor omleidingsroutes volg de gele borden.
  Fietsverkeer tussen Heerenlaan en de A20 wordt omgeleid. Bekijk hier de fietsomleidingroutes. (551kb)
 • Afsluitingen

  Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn ook enkele afsluitingen van de Coldenhovelaan nodig. We proberen dit tot een minimum te beperken. De planning wordt nog uitgewerkt. Deze data zijn nog niet bekend.


  • Nachtafsluitingen: voor het verleggen van kabels en leidingen enkele nachtafsluitingen nodig. Dit is in de periode tussen 26 augustus en medio november.
  • Wegafsluiting vier weken: Om de rotonde af te bouwen en het groot onderhoud aan de Coldenhovelaan uit te voeren. Deze afsluiting vindt plaats in februari of maart 2020. 

  Op de hoogte blijven

  De informatie op deze website wordt aangepast zodra er meer nieuws is. Voor actuele informatie kunt u gratis de projectenapp “Bereikbaar De Lier” op uw smartphone downloaden. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android.

  Folder smartphoneapp
  Informatiefolder 1  

  Contact

  Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Jolanda Geleijnse. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: coldenhovelaan@trento-communicatie.nl of op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur op 06 28 27 26 63.