De Lier - Coldenhovelaan; aanleg rotonde en groot onderhoud

In verband met de verkeersveiligheid komt er binnenkort een rotonde op de kruising Coldenhovelaan-Herenlaan-Poortcamp in De Lier. Ook wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Coldenhovelaan vanaf de Herenlaan tot en met de kruising bij de Oudecampsweg.

Bekijk hier een tekening van de rotonde.

Planning

De werkzaamheden starten in mei en zijn naar verwachting eind 2019 klaar.

  • In mei beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan ruimte maken in de omgeving door het dempen van een watergang en het verleggen van kabels en leidingen. Ook het tijdelijk verzwaren van de grond met extra grond hoort hierbij.
  • In het najaar starten we met het aanleggen van de rotonde.

Wegafsluiting

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, zijn er verkeersmaatregelen nodig. Zodra hierover meer bekend is leest u het hier.

Op de hoogte blijven

Er is een projectenapp  (voor zowel Apple als Android). Deze kunt u gratis downloaden op uw smartphone en is te vinden via Google Play / Appstore onder de naam: ‘Bereikbaar De Lier’. In deze app vindt u altijd het laatste nieuws over de werkzaamheden en eventuele afsluitingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Jolanda Geleijnse. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken als u aandachtspunten graag persoonlijk bespreekt. Jolanda is bereikbaar via het e-mailadres: coldenhovelaan@trento-communicatie.nl of telefonisch op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur via: 06 - 28 27 26 63.