De Lier: Kerklaan, Berkenlaan en Markenborgh

Om de waterberging in de Van Rijnstraat in De Lier optimaal te laten functioneren, wordt de riolering in de omliggende straten aangepast. Het gaat om een deel van de Kerklaan, Berkenlaan en een deel van de Markenborgh. Met het vervangen van de riolering pakken we meteen de inrichting van de Kerklaan en de Berkenlaan aan.

Definitief ontwerp

Na twee bewonersavonden is het ontwerp voor de Berkenlaan en voor de Kerklaan nu definitief.  Het riool wordt vervangen door een nieuwe en grotere buis. Gelijktijdig wordt de hele straat opgehoogd en heringericht.

Vervolgstappen

Er komt nog een bewonersbijeenkomst waarin de planning, werkwijze van de aannemer en verkeersmaatregelen worden besproken. We streven er naar om  begin 2020 te starten in de Berkenlaan.
Gelijktijdig met onze werkzaamheden wordt door Evides Waterbedrijf de drinkwaterleiding vervangen. Bewoners die hier mee te maken krijgen, ontvangen hierover nog informatie van Evides.
Wij pakken eerst de Berkenlaan (pdf 511kb) aan en daarna de Kerklaan (plan 1 (pdf 375kb) en plan 2 (pdf 457kb).