Vernieuwing riolering en boezemkade

In (een deel van) de Kijckerweg is de riolering aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 500 meter riolering.  Daarnaast wordt een deel van de boezemkade opgehoogd. Met deze werkzaamheden werken we samen met o.a Hoogheemraadschap Delfland aan droge voeten.

De Kijckerweg wordt integraal aangepakt. Dit houdt in dat de problematiek van de riolering, andere ondergrondse kabels en leidingen, de ophoging, de wegen, het groen en water en inrichtingsaspecten als openbare verlichting zo veel als mogelijk gezamenlijk wordt aangepakt.
Het ontwerp kunt u hier bekijken.

Planning

Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, om in april 2018 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
Het project bevindt zich nu in de bestekfase. In deze fase worden de tekeningen verder uitgewerkt en wordt er een contractstuk met de werkomschrijving opgesteld voor de aannemer.