Vernieuwing riolering en boezemkade Kijckerweg

In de Kijckerweg is de riolering aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 500 meter riolering.  Daarnaast wordt een deel van de boezemkade opgehoogd. Met deze werkzaamheden werken we samen met o.a Hoogheemraadschap Delfland aan droge voeten.

De Kijckerweg wordt integraal aangepakt. Dit houdt in dat de vervanging van de riolering, andere ondergrondse kabels en leidingen, de ophoging, de wegen, het groen en water en inrichtings-aspecten zo veel als mogelijk gezamenlijk wordt aangepakt. Het ontwerp kunt u hier bekijken.

Werkwijze

Iedere fasen voeren we dezelfde activiteiten uit: opbreken, riool aanbrengen en bestraten. In een werktreintje worden deze activiteiten achtereenvolgens uitgevoerd; fases vloeien in elkaar over.

Start werkzaamheden Kijckerweg

Om er voor te zorgen dat de bereikbaarheid van De Lier blijft gewaarborgd, is begonnen met de rioolvervanging in de zijstraten van de Kijckerweg: De Hondert Margen en Oude Kijckerweg. Nu de kruising Sportlaan–Kijckerweg klaar is, is de rioolvervanging op de Kijckerweg gestart. Het gaat om het weggedeelte tussen de Persijnstraat en het fietspad naar de Nieuwe Tuinen.

Planningsoverzicht

Het project is opgedeeld in fasen, waardoor de overlast van de werkzaamheden beperkt kan blijven tot één kleiner gebied. Bekijk het planningsoverzicht.
Verkeerssituatie tijdens de uitvoering
De ruimte om rioolwerkzaamheden uit te voeren naast het verkeer is erg smal. We hebben geconstateerd dat auto’s met hoge snelheid langs het werkvak rijden.  Wij willen graag een veilige werkomgeving bieden aan de medewerkers die de rioolvervanging uitvoeren en passen de verkeerssituatie als volgt aan:

  • Doorgaand autoverkeer: Er geldt een afsluiting voor doorgaand verkeer op de Kijcker-weg tussen de Heulbrug en Jochem van der Houtweg.
  • Bestemmingsverkeer:  Alleen auto- en vrachtverkeer met een bestemming aan De Hondert Margen of Kijckerweg mag het werkgebied inrijden. Hier geldt een sneldheidsbeperking van 30 km per uur. Auto’s volgen een omleiding over het industrieterrein De Hondert Margen. Vrachtverkeer met een bestemming aan De Hondert Margen passeert de werkzaamheden  met gepaste snelheid van 15 km per uur.  In de overige delen van het werkgebied geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur.

Informatie

Voor actuele informatie kunt u gratis de projectenapp “Bereikbaar De Lier” op uw smartphone downloaden. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android.