Vernieuwing riolering en boezemkade

In (een deel van) de Kijckerweg is de riolering aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 500 meter riolering.  Daarnaast wordt een deel van de boezemkade opgehoogd. Met deze werkzaamheden werken we samen met o.a Hoogheemraadschap Delfland aan droge voeten.

De Kijckerweg wordt integraal aangepakt. Dit houdt in dat de problematiek van de riolering, andere ondergrondse kabels en leidingen, de ophoging, de wegen, het groen en water en inrichtingsaspecten als openbare verlichting zo veel als mogelijk gezamenlijk wordt aangepakt.
Het ontwerp kunt u hier bekijken.

Op maandag 30 april is gestart met de uitvoering van de rioolvervanging in De Hondert Margen. Dit heeft nog geen invloed op het doorgaande autoverkeer dat gebruik maakt van de Kijckerweg. Om de De Lier bereikbaar te houden, beginnen de werkzaamheden in de ‘Kijckerweg’ pas wanneer het doorgaande verkeer gebruik kan maken van de route; Kijckerweg-Sportlaan  rotonde Burgemeester Crezéelaan. Dit is naar verwachting begin juni.

Planningsoverzicht

Het projectteam heeft de planning en fasering voor de ‘vernieuwing van de riolering en de boezemkade in de Kijckerweg’ inmiddels uitgewerkt. Hiervoor is afstemming geweest met Evides over de werkzaamheden die zij uit moeten voeren aan de waterleidingen. bekijk het planningsoverzicht.

Verkeerssituatie tijdens de uitvoering

Een groot deel van de werkzaamheden in de Kijckerweg worden uitgevoerd in een halve rijbaanafzetting, waarbij het verkeer om-en-om het werkvak kan passeren. Op enkele momenten is er een volledige wegafsluiting nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit is bijvoorbeeld wanneer de asfalt deklaag wordt aangebracht of wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan de brug worden verricht. Wanneer de data bekend zijn waarop er afsluitingen nodig zijn, informeren wij u hierover in de projecten app ‘Bereikbaar De Lier’.

Informatie

Voor actuele informatie kunt u gratis de projectenapp “Bereikbaar De Lier” op uw smartphone downloaden. Deze is beschikbaar voor smartphones met de platforms Apple of Android. Of raadpleeg de website voor meer informatie.